Ikke logget ind

Indekser fanger

På Danish Family Search er der allerede indekseret flere tusinde straffefanger og arrestanter, se oversigt her, her en guide til hvis du vil indekser fanger.

Find først det pågældende fængsel eller arresthus hvis protokoller du ønsker at indekser; på oversigten kan du få en ide om hvad der er digitaliseret.

Når du finder en protokol, så er du godt i gang.

Når du kommer ind på at opslag, skal du marker opslagstypen som "Anden Opslagstype" og taste årstal.

I indekserings felterne er der tre ting som skal indekser om hver person, begivenhedsdato, navn og evt. alder.

Begivenhedsdatoen er den dag, måned og årstal som den pågældende fange eller arrestant er blevet indsat i fængslet eller arresthuset.

Se eksempler:

Første eksempel - Svendborg Arrestprotkol 

Andet eksempel - Assens arrestprotokol

Tredje eksempel - Horsens Tugthus