Ikke logget ind

De danske sygekasser

Typisk side fra sygekassernes medlemsbøger efter 1892
Kilde: Herslev sogn sygekasse, fra arkiv: Fredericia Lokalhistoriske Arkiv

Rundt omkring i Danmark opstod der en sygekasse bevægelse i 1860'erne, denne skød frem samtidig med lavenes ophævelse, der ellers siden middelalderen havde stået for en form for sygesikring, men kun hvis medlemmer var meget syge. Sygekassernes funktioner var at man kunne få lægehjælp og sygedagpenge hvis man blev syg, igennem kasserne forsikrede medlemmerne hinanden, de første sygekasser var forbundet med et erhverv, senere kom kasser for byer og sogne. De folk som dannede sygekasserne var typisk også med i andelsbevægelserne og fagforeninger.

Den første lov omkring sygekasser blev indført i januar 1893, siden er lovende blevet ændret flere gange, i 1933 blev det for at kunne opnå Alders og invaliderente en forpligtelse for alle over 21 år at være medlem af en sygekasse. Det var sygekasserne som blev en forløber for den offentlige sygesikring, loven om den offentlige sygesikring trådte i kraft april 1973, derved afskaffedes de statsanerkendte sygekasser.

Før statsanerkendelse i 1892 er medlemsbøger de førte bøger meget forskellige, nogen er skrevet ind i kladdehæfter, mens andre har haft protokoller, eller skrevet medlemmer ind bag i forhandlingsprotokollerne.

Oplysninger før 1892 er typisk: afdelings nr, navn, stilling, fødselsår(nogen gange dag), erhverv, optagelse, udmeldelse, anmærkninger

Efter 1892 er alle statserkendte sygekasser begyndt at føre medlemsbøger, her er de oplysninger man finder: Afdelings nr, Medlemmets navn og stilling, Køn, Bopæl, Fødselsdag, Indfødsret, Fødeby, Ægteskabsstand, Sikret Dagpenge i Øre,Sikret Begravelseshjælp i Kr.,Aarlig forsikringspræmine at betale,Tilgang (indmeldelse), Afgang (udmeldelse), Hvor fra-/til-flyttet fra/til afdelingen, Anmærkninger


Arkivalier fra sygekasser i Vejle amt

Det er lidt forskelligt hvor man finder sygekassernes arkivalier, start på lokalarkiverne, her ligger der rigtigt mange materialer, via arkiv.dk kan du i dag se de fleste arkivers samling. Landsarkiverne er en anden mulighed, her opbevares også mange foreningsarkivalier, for at finde ud af om landsarkiverne har noget der kan burges, skal man søge i arkivdatabasen Daisy.

På nettet findes der en række medlemsbøger som er affotograferet på Kolding Stadsarkiv og Fredericia Lokalhistoriske Arkiv, bøgerne dækker dog kun sogne i Brusk-Elbo herreder (Vejle amt). De affotograferede bøger ligger på wadschier.dk.

  Eksterne links

Om de danske sygekasser og bevægelsen omkring denne, som opstod i 1860erne Sygekasser, arkivalier, sygdom, lægehjælp, sygesikring, selvhjælp, slægtsforskning