Ikke logget ind

KILDE REFERENCE

Kilde Materiale
De fleste afskrifter og kopier af originale arkivalier kommer fra Rigsarkivet i Danmark (https://www.sa.dk/ao) eller fra private donere.
Alle indtastede data kommer fra forskellige kilder:
 • De fleste indtastede kirkedata er enten indtastet af medlemmer af dette system, eller også er de indlæst fra andre kilder som f.eks. Excel, PDF eller Word, som er blevet stillet til rådighed af den oprindelige indtaster.
 • Data fra folketællingen 1906 er enten indlæst fra Dansk Demografisk Database (http://ddd.dda.dk) eller indtastet af medlemmer af dette system.
 • Data fra andre folketællinger kommer oprindelig fra Dansk Demografisk Database (http://ddd.dda.dk), hvor de fleste data er indlæst fra DVD ind i SQL database og derefter blevet "renset", så de kan benyttes til denne web side's advanceret søgemaskine.
Yderligere information som f.eks. navn på indtaster og dato for indtasting kan findes på søgesiden under detaljerne på den enkelte indtastede post.
Data konvertering og "rensning" af dataene
De originale indtastninger som findes på Dansk Demografisk Database er baseret på oversættelser af de originale afskrifter så præcist som muligt. Hvis skriveren af folketællingen eller præsten som skrev i kirkebogen brugte forkortelser, så er de som regel indtastet direkte som skrevet i originalerne. Da formålet med denne web side er at forbedre søgemulighederne på både folketællinger og kirkebøger, så er de fleste data blevet forbedret og "renset" så vores søgemaskine bedre forstår indholdet:
 • Normale forkortelser brugt i efternavne som f.eks. "Jensdat." eller "Hansdt." er derfor erstattet med det originale efternavne som "Jensdatter" eller "Hansdatter". Dette gør det nemmere at søge når navnet som er i databasen er det originale navn.
 • Karakterer som ?, * & % $ # @ ! eller lign, og numeriskte værdier i navne, stednavne, erhverv og stillinger er blevet fjernet (hvor muligt).
 • Alle værdier hvor der står "Do", "Ditto" eller "Ligeledes" er blevet erstattet med den rigtige værdi.
 • Titler og erhverv i navne felter er blevet fjernet og istedet skrevet i felterne for Erhverv eller Stilling (Jomfru, Major, etc.)
 • Indtastede poster af personer med manglende køn eller forkert køn er blevet rettet. Dette er baseret på normal brug af fornavne (Hans Hansen er en mand og Maren Hansdatter er en kvinde), men også udfra andre indtastede poster hvor samme fornavn forekommer og kønnet er indtastet.
 • Hvis kommentar feltet er brugt til angivelse af Handikap, Religion, Erhverv eller andre oplysninger hvor der allerede findes tildelte felter, så er oplysningerne fjernet fra kommentar feltet og indsat i de tildelte felter.
 • Alle forekomster af "Alder" er blevet renset for ikke-numeriske data og hvis fødselsdato er angivet, så er alder blevet udregnet udfra datoen for folketællingen.
 • Data i feltet "Civilstand" er blevet renset, så alle forekomster er blevet tildelt en af følgende værdier: Gift, Ugift, Forlovet, Separeret, Skilt, Enke eller Ukendt.
Vi anbefaler altid selv at sammenligne de indtastede data med originalerne. Hvis man som bruger af systemet opdager fejl i de indtastede data, så anbefaler vi at blive registreret bruger af systemet, så man kan indrapportere disse fejl og angive en bedre oversættelse af de originale kilder.
Landkort samt amt, herred og sogne opdeling
Alle billede-filer af Danske amter, herred og sogn på denne web side er kopieret fra http://da.wikipedia.org under betingelserne i GNU Free Documentation Licence, Version 1.2 eller enhver senere version udgivet af Free Software Foundation. Kortene er fremstillet af Svend-Erik Christiansen.