Ikke logget ind
Amt Oversigt / Danske Sømands- og Udlandskirker / Europa / Gøteborg, Sverige / Andre Kilder / Ministerier
 Arkiv SkaberTypeNavnFraTilAntal SiderIndtastede navneKomplet indtastetIndtast kilde
Page size:
 726 items in 8 pages
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Augustenborg: Sager vedrørende den Augustenborgske hertugfamilie      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Dueller: Sager vedrørende dueller      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Fabrik: Sager vedrørende fabrikker og fabriksvirksomhed      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Fabrik: Sager vedrørende fabrikker og fabriksvirksomhed      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Fængsler: Sager vedrørende fængslers indretning      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Gehejmestatskonseillet: Diverse korrespondance vedrørende Gehejmestatskonseille      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Grønland: Diverse sager vedrørende sejlads på Grønland      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Hertugdømmerne: Diverse korrespondance vedrørende styrelsen af Hertugdømmerne      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Island: Sager vedrørende handel, fiskeri m.v. på Island      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Island: Sager vedrørende handel, fiskeri m.v. på Island      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Jagt: Sager vedrørende jagt- og forstvæsen      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Jøder: Sager vedrørende jøder og jødiske menigheder      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Kabinetsordrer: Sager vedrørende indsendelse af kabinetsordrer      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: K: Diverse sager (litra K)      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Konvoj: Sager vedrørende bevilgelse og visitation af konvojer      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Konvoj: Sager vedrørende bevilgelse og visitation af konvojer      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Politi: Sager vedrørende mindre lovovertrædelser og deres politimæssige behandl      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Puerto Rico: Sager vedrørende Puerto Rico      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Puerto Rico: Sager vedrørende Puerto Rico      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Slesvig: Historiske undersøgelser i manuskripter vedrørende Slesvigs forhold ti      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Slesvig: Historiske undersøgelser i manuskripter vedrørende Slesvigs forhold ti      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Stænderforfatning: Diverse betænkninger, beretninger m.v. vedrørende stænderfor      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Telegrafi: Sager vedrørende telegrafi      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Våben: Sager vedrørende det danske rigsvåben, det lauenburgske våben m.v.      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Thygeson: Sag vedrørende en eventuel sammensværgelse mellem stiftamtmand Thyges      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderHolsten: Holstenske investitursager      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderHolsten: Afhandlinger (betænkninger) vedrørende den Plönske og Glücksborgske hjemfaldsret til linjen      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderHolsten: Sager vedrørende greverne af Limburg-Stirums arvekrav på Holsten      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderBarbareskerne: Akter vedrørende striden med Algier 1770      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderLübeck: Sager vedrørende hertugdømmet Holstens rettigheder over stiftet Lübeck      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderLübeck: Sager vedrørende hertugdømmet Holstens rettigheder over stiftet Lübeck      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderLübeck: Sager vedrørende underhandlinger med Lübeck om dens enklavers optagelse i det holstenske tol      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderLübeck: Lybske postsager      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderOldenburg: Sager vedrørende diverse traktater og konventioner med Oldenburg      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderLauenburg: Sager vedrørende Elbskibsfart, Elbtold m.m.      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderHolsten: Materiale vedrørende Holstens indlemmelse i kongeriget Danmark      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderHolsten: Materiale vedrørende konstitutionens indførelse i det Tyske Forbunds stater, især Holsten      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderHolsten: Materiale vedrørende indførelsen af stænderforfatning i Slesvig og Holsten      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Materiale vedrørende diverse traktater      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende Englands handels- og skibsfartstraktater med andre lande      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende Englands handels- og skibsfartstraktater med andre lande      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende fregatten Freyas opbringelse      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderLauenburg: Depecher omhandlende forhandlingerne med Hannover      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderOldenburg: Materiale vedrørende handels- og skibsfartstraktaten af 21. marts 1841      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderOldenburg: Materiale vedrørende Oldenburgs optagelse i det nye holstenske toldsystem      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderPreussen: Brevveksling mellem det danske og det preussiske kongehus      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderPreussen: Sager vedrørende afslutningen af en handelstraktat med Preussen      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderPreussen: Sager vedrørende fredsbruddet med Preussen 1813 og fredsforhandlinger 1814      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderPreussen: Materiale og sager vedrørende handelstraktat med Preussen af 17. juni 1818 og dens fornyel      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderPreussen: Sager vedrørende forhandlinger med Preussen om udlevering af forbrydere (kartelkonvention)      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderPreussen: Sager vedrørende udlevering af forbrydere, desertører m.m.      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderPreussen: Sager vedrørende udlevering af forbrydere, desertører m.m.      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderPreussen: Sager vedrørende betalingen for forplejning af danske tropper i Preussen 1814-1816      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende optagelse af et statslån      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende den danske lutherske kirke i London      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende den danske lutherske kirke i Dublin      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Korrespondance med de franske fyrster      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Materiale vedrørende forhandlinger om og indgåelse af alliancetraktater med Frankrig      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende forholdsregler mod englændere og engelsk ejendom under krigen 1807-1814      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende danske undersåtters samkvem og ulovlige handel med englænderne      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende danske undersåtters samkvem og ulovlige handel med englænderne      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende greve J. Bernstorffs sendelse til London i 1813 vedrørende påtænkte fredsf      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende den engelske besættelse og tilbagelevering af Anholt      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende Helgolands afståelse til England      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager og materiale vedrørende forhandlinger med England om den neutrale skibsfart      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager og materiale vedrørende forhandlinger med England om den neutrale skibsfart      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende det hollandske skib \de Herstelder\      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Juridisk betænkning af professor J. F. W. Schlegel om opbragte danske handelsskibe      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Sager vedrørende de spanske og franske troppers ophold i Danmark      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Sager vedrørende de spanske og franske troppers ophold i Danmark      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Sager vedrørende danske søfolks tjeneste i den franske flåde      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Sager vedrørende franskmænds ophold i Danmark og danskeres i Frankrig      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Salpeter, skyts og krudt, overladt af den franske regering til Danmark, og forlangende om      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Sager vedrørende franskmænds ophold i Danmark og danskeres i Frankrig      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Sager vedrørende fredsbruddet og fredsslutningen med Frankrig 1814      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Korrespondance vedrørende gesandtskabets arkiv og kapel      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Sager vedrørende overordentlige sendelser til Frankrig      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Korrespondance vedrørende kammerjunker J. Godsche Levetzaus sendelse til fyrsten af Pontec      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Sager vedrørende forfatningsændringer i Frankrig      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderSverige-Norge: Sager vedrørende konventionen af 27. marts 1794 mellem Sverige og Danmark om beskytte      
Dept. f. Udenl. Anligg.Sverige-Norge: Forhandlingsprotokol for den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af Kielertrakt      
Dept. f. Udenl. Anligg.Sverige-Norge: Forhandlingsprotokol for den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af Kielertrakt      
Dept. f. Udenl. Anligg.Sverige-Norge: Journal for de danske medlemmer af den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af K      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderRusland: Beretninger m.v. fra kaptajn P. Løvenørns rejse til Sankt Petersborg      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderRusland: Materiale vedrørende C. E. Moltkes sendelse til den russiske kejser med elefantordenen      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderRusland: Materiale vedrørende C. E. Moltkes sendelse til den russiske kejser om mægling over for Eng      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderRusland: Sager vedrørende krigen mellem Rusland og Frankrig samt Sveriges oprustning      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderRusland: Sager vedrørende fyrst Dolgorukys sendelse til Danmark 1813 og C. E. Moltkes sendelse til d      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderRusland: Sager vedrørende fyrst Dolgorukys sendelse til Danmark 1813 og C. E. Moltkes sendelse til d      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderRusland: Materiale vedrørende det russiske korps i Holsten i 1814      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderSverige-Norge: Sager vedrørende transport af tømmer ved den svensk-norske grænse      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderSverige-Norge: Sager vedrørende transport af tømmer ved den svensk-norske grænse      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderSverige-Norge: Korrespondance med amtmand H. Lachmann vedrørende svenske anliggender og spiontjenest      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderSverige-Norge: Sager vedrørende og indberetninger fra generaladjudant H. Kaas' ekspeditioner til Sve      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderSverige-Norge: Marinerapporter fra krigsskibschefer og fra Admiralitetet      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderSverige-Norge: Sager vedrørende svenske emissærer i Norge      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderSverige-Norge: Sager vedrørende pensioner til svenskere      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderSverige-Norge: Diverse sager vedrørende grænsen mellem Norge og Sverige      
Dept. f. Udenl. Anligg.Sverige-Norge: Kopibøger for de danske medlemmer af den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderSverige-Norge: Protokol over udveksling mellem Danmark og Norge af effekter, dokumenter m.m. i henho      
Slægtsforskning i Gøteborg, Sverige, Europa, Danske Sømands- og Udlandskirker? Her er dit link til fortiden. Kirkebøger, folketællinger, lægdsruller, søge maskine, familie lister og gadekort over Gøteborg, Sverige, Europa, Danske Sømands- og Udlandskirker - Danish Family Search har det hele slægtsforskning, slægtstræ, slægtsforskning danmark, min slægt, slægtstræsprogram, danske sogne, sogne oversigt, genealogisk forum, genealogisk forskning, genealogisk søgning, Gøteborg, Sverige, Europa, Danske Sømands- og Udlandskirker, Gøteborg, Sverige genealogi, Gøteborg, Sverige søgning, Gøteborg, Sverige genealogisk forskning, dansk genealogi, familie genealogi, family search, familysearch katalog, familysearch indexing, family search records