Ikke logget ind
Amt Oversigt / Skibe og udland / Asien / Shanghai og Øst Kina / Andre Kilder / Ministerier
 Arkiv SkaberTypeNavnFraTilAntal SiderIndtastede navneKomplet indtastetIndtast kilde
Page size:
 733 items in 8 pages
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Augustenborg: Sager vedrørende den Augustenborgske hertugfamilie      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Dueller: Sager vedrørende dueller      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Fabrik: Sager vedrørende fabrikker og fabriksvirksomhed      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Fabrik: Sager vedrørende fabrikker og fabriksvirksomhed      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Fængsler: Sager vedrørende fængslers indretning      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Gehejmestatskonseillet: Diverse korrespondance vedrørende Gehejmestatskonseille      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Grønland: Diverse sager vedrørende sejlads på Grønland      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Hertugdømmerne: Diverse korrespondance vedrørende styrelsen af Hertugdømmerne      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Island: Sager vedrørende handel, fiskeri m.v. på Island      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Island: Sager vedrørende handel, fiskeri m.v. på Island      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Jagt: Sager vedrørende jagt- og forstvæsen      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Jøder: Sager vedrørende jøder og jødiske menigheder      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Kabinetsordrer: Sager vedrørende indsendelse af kabinetsordrer      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: K: Diverse sager (litra K)      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Konvoj: Sager vedrørende bevilgelse og visitation af konvojer      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Konvoj: Sager vedrørende bevilgelse og visitation af konvojer      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Politi: Sager vedrørende mindre lovovertrædelser og deres politimæssige behandl      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Puerto Rico: Sager vedrørende Puerto Rico      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Puerto Rico: Sager vedrørende Puerto Rico      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Slesvig: Historiske undersøgelser i manuskripter vedrørende Slesvigs forhold ti      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Slesvig: Historiske undersøgelser i manuskripter vedrørende Slesvigs forhold ti      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Stænderforfatning: Diverse betænkninger, beretninger m.v. vedrørende stænderfor      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Telegrafi: Sager vedrørende telegrafi      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Thygeson: Sag vedrørende en eventuel sammensværgelse mellem stiftamtmand Thyges      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderGruppeordnede sager: Våben: Sager vedrørende det danske rigsvåben, det lauenburgske våben m.v.      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderHolsten: Holstenske investitursager      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderHolsten: Afhandlinger (betænkninger) vedrørende den Plönske og Glücksborgske hjemfaldsret til linjen      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderHolsten: Sager vedrørende greverne af Limburg-Stirums arvekrav på Holsten      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderBarbareskerne: Akter vedrørende striden med Algier 1770      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderHolsten: Materiale vedrørende Holstens indlemmelse i kongeriget Danmark      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderHolsten: Materiale vedrørende konstitutionens indførelse i det Tyske Forbunds stater, især Holsten      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderHolsten: Materiale vedrørende indførelsen af stænderforfatning i Slesvig og Holsten      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderLauenburg: Sager vedrørende Elbskibsfart, Elbtold m.m.      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderLauenburg: Depecher omhandlende forhandlingerne med Hannover      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderLübeck: Sager vedrørende hertugdømmet Holstens rettigheder over stiftet Lübeck      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderLübeck: Sager vedrørende hertugdømmet Holstens rettigheder over stiftet Lübeck      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderLübeck: Sager vedrørende underhandlinger med Lübeck om dens enklavers optagelse i det holstenske tol      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderLübeck: Lybske postsager      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderOldenburg: Sager vedrørende diverse traktater og konventioner med Oldenburg      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderOldenburg: Materiale vedrørende handels- og skibsfartstraktaten af 21. marts 1841      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderOldenburg: Materiale vedrørende Oldenburgs optagelse i det nye holstenske toldsystem      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderPreussen: Brevveksling mellem det danske og det preussiske kongehus      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderPreussen: Sager vedrørende afslutningen af en handelstraktat med Preussen      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderPreussen: Sager vedrørende fredsbruddet med Preussen 1813 og fredsforhandlinger 1814      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderPreussen: Materiale og sager vedrørende handelstraktat med Preussen af 17. juni 1818 og dens fornyel      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderPreussen: Sager vedrørende forhandlinger med Preussen om udlevering af forbrydere (kartelkonvention)      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Materiale vedrørende diverse traktater      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende Englands handels- og skibsfartstraktater med andre lande      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende Englands handels- og skibsfartstraktater med andre lande      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende fregatten Freyas opbringelse      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderPreussen: Sager vedrørende udlevering af forbrydere, desertører m.m.      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderPreussen: Sager vedrørende udlevering af forbrydere, desertører m.m.      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderPreussen: Sager vedrørende betalingen for forplejning af danske tropper i Preussen 1814-1816      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende forholdsregler mod englændere og engelsk ejendom under krigen 1807-1814      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende danske undersåtters samkvem og ulovlige handel med englænderne      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende danske undersåtters samkvem og ulovlige handel med englænderne      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende greve J. Bernstorffs sendelse til London i 1813 vedrørende påtænkte fredsf      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende den engelske besættelse og tilbagelevering af Anholt      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende Helgolands afståelse til England      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager og materiale vedrørende forhandlinger med England om den neutrale skibsfart      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager og materiale vedrørende forhandlinger med England om den neutrale skibsfart      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende det hollandske skib \de Herstelder\      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Juridisk betænkning af professor J. F. W. Schlegel om opbragte danske handelsskibe      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende optagelse af et statslån      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende den danske lutherske kirke i London      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderEngland: Sager vedrørende den danske lutherske kirke i Dublin      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Korrespondance med de franske fyrster      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Materiale vedrørende forhandlinger om og indgåelse af alliancetraktater med Frankrig      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Korrespondance vedrørende gesandtskabets arkiv og kapel      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Sager vedrørende overordentlige sendelser til Frankrig      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Korrespondance vedrørende kammerjunker J. Godsche Levetzaus sendelse til fyrsten af Pontec      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Sager vedrørende forfatningsændringer i Frankrig      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Sager vedrørende franske myndigheders standsning af skibsfarten på Elben og Trave      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Sager vedrørende de spanske og franske troppers ophold i Danmark      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Sager vedrørende de spanske og franske troppers ophold i Danmark      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Sager vedrørende danske søfolks tjeneste i den franske flåde      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Sager vedrørende franskmænds ophold i Danmark og danskeres i Frankrig      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Salpeter, skyts og krudt, overladt af den franske regering til Danmark, og forlangende om      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Sager vedrørende franskmænds ophold i Danmark og danskeres i Frankrig      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Sager vedrørende fredsbruddet og fredsslutningen med Frankrig 1814      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Sager vedrørende betaling for den danske del af de allieredes okkupationshær i Frankrig      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Diverse sager      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Diverse sager      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Indberetninger fra kommissæren hos fyrsten af Pontecorvo, kammerjunker J. Godsche Levetzau      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Indberetninger fra den danske gesandt i Paris, E. F. Walterstorff, under dennes rejse med      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Indberetninger fra den danske gesandt i Paris, E. F. Walterstorff, under dennes rejse med      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Indberetninger fra F. J. Kaas på dennes sendelse til kejser Napoleons hovedkvarter i Dresd      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderFrankrig: Indberetninger fra den danske gesandt i Wien, grev Christian Bernstorff, under dennes send      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderRusland: Beretninger m.v. fra kaptajn P. Løvenørns rejse til Sankt Petersborg      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderRusland: Materiale vedrørende C. E. Moltkes sendelse til den russiske kejser med elefantordenen      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderRusland: Materiale vedrørende C. E. Moltkes sendelse til den russiske kejser om mægling over for Eng      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderRusland: Sager vedrørende krigen mellem Rusland og Frankrig samt Sveriges oprustning      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderRusland: Sager vedrørende fyrst Dolgorukys sendelse til Danmark 1813 og C. E. Moltkes sendelse til d      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderRusland: Sager vedrørende fyrst Dolgorukys sendelse til Danmark 1813 og C. E. Moltkes sendelse til d      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderRusland: Materiale vedrørende det russiske korps i Holsten i 1814      
Dept. f. Udenl. Anligg.Sverige-Norge: Forhandlingsprotokol for den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af Kielertrakt      
Dept. f. Udenl. Anligg.Sverige-Norge: Forhandlingsprotokol for den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af Kielertrakt      
Dept. f. Udenl. Anligg.Sverige-Norge: Journal for de danske medlemmer af den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af K      
Dept. f. Udenl. Anligg.Sverige-Norge: Kopibøger for de danske medlemmer af den Dansk-Norske Kommission til Gennemførelse af      
Departementet for de Udenlandske AnliggenderSverige-Norge: Protokol over udveksling mellem Danmark og Norge af effekter, dokumenter m.m. i henho      
Slægtsforskning i Shanghai og Øst Kina, Asien, Skibe og udland? Her er dit link til fortiden. Kirkebøger, folketællinger, lægdsruller, søge maskine, familie lister og gadekort over Shanghai og Øst Kina, Asien, Skibe og udland - Danish Family Search har det hele slægtsforskning, slægtstræ, slægtsforskning danmark, min slægt, slægtstræsprogram, danske sogne, sogne oversigt, genealogisk forum, genealogisk forskning, genealogisk søgning, Shanghai og Øst Kina, Asien, Skibe og udland, Shanghai og Øst Kina genealogi, Shanghai og Øst Kina søgning, Shanghai og Øst Kina genealogisk forskning, dansk genealogi, familie genealogi, family search, familysearch katalog, familysearch indexing, family search records