Ikke logget ind
Amt Oversigt / Slesvig-Holsten / Ditmarschen / Sophienkoog / Andre Kilder / Sønderjylland
 Arkiv SkaberTypeNavnFraTilAntal SiderIndtastede navneKomplet indtastetIndtast kilde
Page size:
 447 items in 5 pages
Holstein-Lauenburgisches Obergericht zu GlückstadtSeddelregistratur 44: Regeringskancelliet i Glückstadt (1900 - 1950)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. forholdet til Erik af Pommern (1409 - 1424)      
Sønderjyske FyrstearkiverForskellige dokumenter (1406 - 1460)      
Sønderjyske FyrstearkiverRegnskaber (1438 - 1457)      
Sønderjyske FyrstearkiverHertug Frederiks registrant (1508 - 1513)      
Sønderjyske FyrstearkiverKoncepter (1505 - 1523)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. udlandet (1495 - 1523)      
Sønderjyske FyrstearkiverRegnskabsopgørelser i anl. af delingen af Hertugdømmerne (1490 - 1490)      
Sønderjyske FyrstearkiverLandretsdomme (1564 - 1580)      
Sønderjyske FyrstearkiverAmtsregnskaber (1489 - 1510)      
Sønderjyske FyrstearkiverRegistrant over instruktioner (1544 - 1565)      
Sønderjyske FyrstearkiverFemernske akter (1558 - 1558)      
Sønderjyske FyrstearkiverKoncepter (1543 - 1580)      
Sønderjyske FyrstearkiverForskellige sager vedr. styrelsen og indre forhold (1533 - 1580)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. Landdagen og forhandlinger med regeringsråderne (1548 - 1577)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. stændernes privilegier og frøkenskatten 1543 (1543 - 1554)      
Sønderjyske FyrstearkiverRegistre over stævninger til Landretsdagene (1565 - 1580)      
Sønderjyske FyrstearkiverStævninger og retsprotokoller til Amtsretsdagene i Haderslev (1576 - 1578)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. møntvæsen (1559 - 1580)      
Sønderjyske FyrstearkiverDiverse sager (1491 - 1578)      
Sønderjyske FyrstearkiverDiverse sager (1491 - 1578)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. Ditmarskens erobring og deling m.m. (1559 - 1578)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. Ditmarskens erobring og deling m.m. (1559 - 1578)      
Sønderjyske FyrstearkiverForskellige sager vedr. Ditmarsken (1543 - 1580)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. delingen af Hertugdømmerne (1544 - 1544)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. købet af godset Revsø 1573 (1572 - 1576)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. dronning Sofies livgeding (1525 - 1575)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. dronn. Sofies og hert.inde Dorotheas testamenter (1567 - 1576)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. hertuginde Dorotheas underhold (1550 - 1575)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. hertuginde Dorotheas underhold (1550 - 1575)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. stridigheder om grænseskel (1550 - 1572)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. forleningen med Holsten og fælleshånden (1548 - 1578)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. tyske rigsskatter og Holstens andel deri (1542 - 1560)      
Sønderjyske FyrstearkiverDokumentation over for den kejserlige fiskal (1558 - 1558)      
Sønderjyske FyrstearkiverForskellige sager vedr. forholdet til det Tyske Rige (1543 - 1565)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. tyske Rigsdage (1530 - 1576)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. hertug Magnus og Lifland og Kurland (1567 - 1580)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. Rusland og Polen (1575 - 1576)      
Sønderjyske FyrstearkiverDiverse regnskaber (1545 - 1574)      
Sønderjyske FyrstearkiverIndkomne breve (1564 - 1714)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. administrationen (1622 - 1713)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. forholdet til Pfalz og Nederlandene (1543 - 1548)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. forholdet til Lifland (1539 - 1556)      
Sønderjyske FyrstearkiverDiverse retssager (1596 - 1706)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. digevæsen, inddæmning og afvanding (1630 - 1712)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. digevæsen, inddæmning og afvanding (1630 - 1712)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. skov, jagt og tørvemoser (1608 - 1712)      
Sønderjyske FyrstearkiverFortegnelser over tabene ved de kejserlige troppers ophold (1628 - 1629)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. brande og oprettelse af brandkasse (1610 - 1712)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. brande og oprettelse af brandkasse (1610 - 1712)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. forholdet til den danske konge m.fl. (1486 - 1712)      
Sønderjyske FyrstearkiverDiverse sager vedr. de sønderborgske hertuger m.m. (1580 - 1697)      
Sønderjyske FyrstearkiverDiverse sager vedr. de sønderborgske hertuger m.m. (1580 - 1697)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. erobringen og opmålingen af Ditmarsken (1559 - 1571)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. strid ml. hertugen og biskop Christian af Minden (1620 - 1623)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. domkapitlet i Lübeck (1546 - 1664)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. domkapitlet i Lübeck (1546 - 1664)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. privilegeret gods og fæstegods m.m. (1443 - 1712)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. landsbyvedtægter, pligtarbejde, øde gårde m.m. (1598 - 1712)      
Sønderjyske FyrstearkiverEkstrakter af regnskaber for Femern, Løgumkloster m.m. (1581 - 1581)      
Sønderjyske FyrstearkiverSydslesvigske amtsregnskaber (1548 - 1691)      
Sønderjyske FyrstearkiverDiverse regnskaber (1646 - 1713)      
Sønderjyske FyrstearkiverPersonlige sager (1569 - 1622)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. arv efter Ernst af Braunschw. og dronn. Dorothea (1559 - 1572)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. Hans den Yngres deputatpenge (1564 - 1570)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. hertug Magnus og det liflandske spørgsmål (1574 - 1583)      
Sønderjyske FyrstearkiverAkter vedr. forliget i Odense og forleningen med Slesvig (1579 - 1589)      
Sønderjyske FyrstearkiverAkter vedr. forleningen med Holsten m.m. (1590 - 1621)      
Sønderjyske FyrstearkiverAkter vedr. arven efter Hans den Ældre (1580 - 1581)      
Sønderjyske FyrstearkiverKoncepter og indkomne breve (1600 - 1611)      
Sønderjyske FyrstearkiverDiverse sager, sagligt ordnet (1564 - 1622)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. Marie, abbedisse i Itzehoe (1610 - 1668)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. Hans den Yngres datter Anna (1601 - 1630)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. Hans den Yngres datter Anna (1601 - 1630)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager vedr. Hans den Yngres øvrige døtre (1603 - 1658)      
Sønderjyske FyrstearkiverSvineregnskab for skovene i Sundeved og på Als (1604 - 1604)      
Sønderjyske FyrstearkiverÆrø amtsregnskab (1627 - 1628)      
Sønderjyske FyrstearkiverAkter vedr. forleningen med Slesvig og Holsten (1623 - 1663)      
Sønderjyske FyrstearkiverDiverse akter væsentlig vedr. fyrstehuset (1623 - 1650)      
Sønderjyske FyrstearkiverAkter vedr. arveforliget af 1633 (1633 - 1665)      
Sønderjyske FyrstearkiverKopibog (1631 - 1637)      
Sønderjyske FyrstearkiverAkter vedr. stridigheder om vedligeholdelse af hegn (1637 - 1637)      
Sønderjyske FyrstearkiverSager overført fra Glücksburgarkivet (1619 - 1665)      
Sønderjyske FyrstearkiverIndkomne breve m.m. (1672 - 1688)      
Sønderjyske FyrstearkiverAdkomstbreve m.m. vedr. Rumohrsgård og landsbyen Bro (1667 - 1816)      
Holstein-Lauenburgisches Obergericht zu GlückstadtSeddelregistratur 44: Regeringskancelliet i Glückstadt (1900 - 1950)1     
Sønderjyske FyrstearkiverLukkede breve (1543 - 1580)1 1543     
Sønderjyske FyrstearkiverLukkede breve (1543 - 1580)1 1544     
Sønderjyske FyrstearkiverLukkede breve (1543 - 1580)1 1545     
Sønderjyske FyrstearkiverLukkede breve (1543 - 1580)1 1546     
Sønderjyske FyrstearkiverLukkede breve (1543 - 1580)1 1546     
Sønderjyske FyrstearkiverLukkede breve (1543 - 1580)1 1547     
Sønderjyske FyrstearkiverLukkede breve (1543 - 1580)1 1548 - 2 1548     
Sønderjyske FyrstearkiverRegister til Hansborgregistrant over lukkede breve (1953 - 1953)1 17.3.1543     
Sønderjyske FyrstearkiverRegister til Hansborgregistrant over lukkede breve (1953 - 1953)1 17.3.1543     
Sønderjyske FyrstearkiverRegister til Hansborgregistrant over lukkede breve (1953 - 1953)1 17.3.1543     
Sønderjyske FyrstearkiverRegister til Hansborgregistrant over lukkede breve (1953 - 1953)1 17.3.1543     
Holstein-Lauenburgisches Obergericht zu GlückstadtSeddelregistratur 44: Regeringskancelliet i Glückstadt (1900 - 1950)10     
Sønderjyske FyrstearkiverLukkede breve (1543 - 1580)10 1576     
Sønderjyske FyrstearkiverLukkede breve (1543 - 1580)10 1577     
Slægtsforskning i Sophienkoog, Ditmarschen, Slesvig-Holsten? Her er dit link til fortiden. Kirkebøger, folketællinger, lægdsruller, søge maskine, familie lister og gadekort over Sophienkoog, Ditmarschen, Slesvig-Holsten - Danish Family Search har det hele slægtsforskning, slægtstræ, slægtsforskning danmark, min slægt, slægtstræsprogram, danske sogne, sogne oversigt, genealogisk forum, genealogisk forskning, genealogisk søgning, Sophienkoog, Ditmarschen, Slesvig-Holsten, Sophienkoog genealogi, Sophienkoog søgning, Sophienkoog genealogisk forskning, dansk genealogi, familie genealogi, family search, familysearch katalog, familysearch indexing, family search records