Ikke logget ind

Sidste nyt i skanningsprojektet

Der er nu etableret 4 skanningsgrupper, 1 i Viborg og 3 i København, med 4 personer i hver gruppe. Der har været afholdt opstartsmøder, og gruppen i Viborg starter den 4. april med deres arbejde. Efter ønske fra Rigsarkivet og brugere er valget faldet på indskanning af pasprotokoller, og vi starter med de jyske af slagsen.

Grupperne i København skal skanne dødsattester fra Sundhedsstyrelsen, dels fordi Rigsarkivet allerede har gang i et indtastningsprojekt for dødsprotokoller, dels fordi brugerne har ønsket, at vi skanner disse. Vi forventer, at disse grupper i København ligeledes starter i begyndelsen af april, men datoen er ikke endelig fastlagt.

Der har været afstemning på et par facebookgrupper om, hvad brugerne ønsker, at vi får skannet. De 4 højst prioriterede var kirkebøger efter 1960, dødsattester, jordemoderprotokoller og faderskabssager. For så vidt angår kirkebøgerne efter 1960 er dette ikke noget, som Rigsarkivet har indflydelse på (hvornår de bliver afleveret). Når vi har valgt ikke at skanne jordemoderprotokoller, skyldes det, at disse først starter omkring 1870 og at de faktisk ikke indeholder særlig mange interessante oplysninger (der er barnets vægt og længde samt klokkeslet for fødslen, men som regel ikke faderens navn, og indimellem heller ikke moderens navn). Med hensyn til faderskabssagerne er selve disse meget vanskeligt tilgængelige, og der findes allerede registre indskannet, ligesom arbejdet for Rigsarkivet med at få dem frem og klargjort til skanning er uforholdsmæssigt stort.

Vi glæder os meget til at se resultatet af deres anstrengelser.

Send en email til kirsten.sanders@danishfamilysearch.dk, hvis du gerne vil høre mere om skanningsprojektet.

Scanning af gamle arkivalier

Vil du være med i scanningen af gamle arkivalier, så har du nu muligheden. I samarbejde med Rigsarkivet starter Danish Family Search projektet op for scanning af arkivalier, der endnu ikke er blevet scannet. Projektet foregår hos Rigsarkivet i enten København eller Viborg.

Vi vil scanne de kilder, som ligger øverst på ønskesedlen, som defineres af projektdeltagerne. Kirsten Sanders, superbruger hos DFS og formand for Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger, SSF, vil være projektansvarlig og vil i første omgang indsamle information om dem, der ønsker at deltage i projektet. Når vi har fundet projektdeltagerne, vil der blive udarbejdet planer for materiale og lokation for scanning. 

Scanning af arkivalier hos Rigsarkivet kræver en introduktion i betjening af det teknisk udstyr, så deltagerne får den nødvendige oplæring i, hvordan der gøres. Hvis der er behov for at kunne foretage scanning uden for normal åbningstid, skal der indhentes rene straffeattester for deltagerne.

Planlagt materiale der skal scannes

Der er mange ønsker til, hvilke arkivalier der skal scannes og gøres online tilgængelig for alle. I første omgang vil vi gå efter folketællingen 1803 fra Slesvig-Holsten, men som projektdeltager kan du være med i beslutningen om, hvilke materialer der ønskes scannet. Det vil altid dreje sig om arkivalier med stor interesse for slægtsforskere.

Send en e-mail til kirsten.sanders@danishfamilysearch.dk, hvis du ønsker at være med. Vi glæder os til at høre fra dig.