Ikke logget ind
 

Projekter

Indeksering af navne

Indeksering af navne

Indeksering drejer sig om at få så mange navne indtastet fra de gamle kirkebøger, folketællinger, lægdsruller, skifter og hvad der ellers findes af arkivalier. Når navnene er indtastet i databasen, så kan de søges op fra søgesiden. Hvis man finder et indekseret navn i sin søgning og trykker på knappen for flere detaljer, så åbnes det originale opslag hvor navnet står skrevet. Det er så op til brugeren selv at læse sig til resten. Indeksering er en hurtig og nem metode til at få flere navne gjort søgbar, og vi håber at mange flere vil hjælpe med i dette spændende projekt, og dermed få så meget indekseret som muligt.
Gå til indekserings projektet
Indtastning af kirkebøger

Indtastning af kirkebøger

Dette projekt har til formål at få indtastet posterne fra de danske kirkebøger. Indtastning kan foretages i direkte forbindelse med fremvisningen af de originale kildedata. Alle indtastede poster kan søges op fra søgesiden med det samme. Alle navne, som optræder i kirkebøgerne, under forskellige roller som f.eks. faddere og forlovere kan også indtastes. Indtastningen bliver forbundet med den originale kilde, og man kan markere præcis hvor posten står skrevet ved at fremhæve det på originalen.
Gå til indtastnings projektet
Indtastning af folketællingen 1906

Indtastning af folketællingen 1906

Danish Family Search har lavet en aftale med Rigsarkivet om at frivillige, der ønsker at deltage i vores mange projekter, fremover også kan deltage i indtastningen af poster fra folketællingen 1906. Indtastning kan foretages i direkte forbindelse med fremvisningen af de originale kildedata. Alle indtastede poster kan søges op fra søgesiden indenfor få timer. Indtastningen bliver forbundet med den originale kilde, og man kan markere præcis hvor posten står skrevet ved at fremhæve det på originalen.
Gå til indtastnings projektet
Indtastning af folketællingen 1940

Indtastning af folketællingen 1940

Ligesom med folketællingen 1906, så kan frivillige også deltage med indtastningen af poster fra folketællingen 1940. Indtastning kan foretages i direkte forbindelse med fremvisningen af de originale kildedata. Alle indtastede poster kan søges op fra søgesiden indenfor få timer. Indtastningen bliver forbundet med den originale kilde, og man kan markere præcis hvor posten står skrevet ved at fremhæve det på originalen.
Gå til indtastnings projektet
Historie over danske gader og veje

Gade projektet

Projektet går ud på at opnå fuld oversigt over alle gader og veje, samt tilknytning af alle indtastede poster fra kirkebøger, folketællinger og andre arkivalier. Gaderne kan ses på Google kort, selv de gader som idag er nedlagte. Alle matrikler kan ses, og er også tegnet ind på Google kort. Fuld historie på gaden og matriklerne, og det er muligt at se en tidslinje for alle dem som har boet på gaden eller matriklen.
Gå til gade projektet
Indtastning af skoleprotokoller

Indtastning af skoleprotokoller

Projektet drejer sig om indtastning af skoleprotokoller fra perioden fra 1753 til 1937. Mængden af indscannet skolemateriale drejer sig i øjeblikket om 64 skoler med ca. 109.000 opslag. Skoleprotokollerne giver en enestående indsigt i mange detaljer om elever, forældre og adresser for at nævne en del af det faktuelle. Herudover er der i mange protokoller skrevet om elevernes standpunkt og kundskab samt opførsel. Fine informationer der giver tyngde i historien for den enkelte slægtsforsker. For at kunne søge informationerne, skal der foretages indtastninger
Gå til indtastnings projektet
Markering af opslagstype

Markering af opslagstype

Dette projekt drejer sig om at markere hvert originale opslag og angive hvilken type (født, vielse, død etc) det drejer sig om og hvilke år der står skrevet i opslaget. Når man bladrer igennem en kirkebog, så er det til stor hjælp at vide hvor forskellige opslags typer og år starter og slutter.
Gå til markerings projektet
Tilknytning af indtastede personer til originale opslag

Tilknytning af indtastede personer til originale opslag

Indtastninger af personer fra folketællingerne har eksisteret i mange år, men der har aldrig eksisteret en direkte tilknytning mellem den indtastede person og den originale kilde. Dette projekt gør det muligt at opsætte netop denne tilknytning. Når de indtastede personer søges op på søge siden, så kan den originale kilde også ses direkte på søgeresultatet. Det betyder en nemmere måde at verificere den indtastede person på, og om der evt. er tale om en anden tydning af originalen end på det indtastede.
Gå til tilknytnings projektet
Kategorisering af erhvervs feltet

Kategorisering af erhvervs feltet

Hvad lavede folk i gamle dage? Hvordan var de forskellige erhvervstyper fordelt i landet? Hvor mange læger var der i landsognene kontra købstæderne? Dette projekt prøver at kategorisere de forskellige indtastede erhvervstyper, som ikke altid er udfyldt efter bestemte regler. F.eks. ser man i folketællingen for 1801 følgende indtastede erhverv: Matros, Skipper, Styrmand, Bådsmand, Søens folk, Farer til søs, søfarende, osv. Her er der jo tale om at alle er Sømænd. Projektet åbner også muligheden for at man kan søge på bestemte erhvervstyper som f.eks. sognefoged i Vejle amt i perioden 1840-1850.
Gå til kategorisering projektet
Indtastning af kilde data er nu muligt via Danish Family Search. slægtsforskning, slægtsforskning danmark, danske amter, amt oversigt, genealogisk forum, genealogisk forskning, genealogisk søgning