Ikke logget ind

Vejledning for indtastning

Kildetro kontra søgefelter.

Der er mulighed for at indtaste både kildetro information samt tilrettet information. Tilrettet information er det som indtastes i søgefelterne. Det er obligatorisk at indtaste den kildetro information, og systemet vil selv indsætte indholdet af visse søgefelter hvis de ikke allerede er sat af indtasteren.

Regler for kildetro indtasting

Kildetro betyder at det indtastede er en tro kopi af det som står skrevet i den originale kilde. Det betyder også at stavefejl og forkortelser også skal indtastes som de er skrevet. Der er dog nogle undtagelser, hvor det af praktiske grunde er tilladt at ændre informationen i forhold til kilden. De undtagelser er:
 • Forkortelser som "Do", "Ditto", "ligeså", "som ovenfor" eller lign. må godt erstattes med den korrekte værdi. Disse forkortelser havde kun til formål at lette arbejdet for skriveren, og værdien "Ditto" eller "Do" giver ingen mening i en database. Derfor må man godt indtaste den korrekte værdi i felterne for kildetro. Det anbefales dog at man indtaster forkortelsen som skrevet under kildetro, men så skal den korrekte værdi indtastes i søgefelterne.

 • Når der står "samme forældre" på en post fra kirkebogen og forældrene står skrevet på posten ovenover, så skal man indtaste navnene på forældrene fra den forrige post, og skrive i indtasters kommentar at der stod "samme forældre" i rubrikken for forældre.

 • Ved andre forkortelser som "Her i Sognet" for stednavn, der skal man indtaste det som står skrevet i kilden. Feltet stednavn kan altså ikke erstattes med navnet for sognet under kildetro, der skal altså indtastes som det står i originalen. Derimod på søgefelterne vil det være mest korrekt at erstatte "Her i sognet" med navnet på det rigtige sogn.

 • Hvis der i kilden er skrevet udtryk, som i dag er stavet anderledes, så skal man indtaste den originale skrevne værdi under felterne for kildetro, men det anbefales at indtaste nutidens værdi under søgefelterne.

 • På forkortelser af andre navne som f.eks. "Jensdt." skal man indtaste det som der står skrevet i originalen. Hvis navnet er skrevet som "Jensdt." i kilden, så indtastes der "Jensdt." i navnefeltet under kildetro, men det anbefales at indtaste "Jensdatter" i navnetfeltet under søgefelterne.

 • Åbenlyse fejl på indholdet af felterne i den originale kilde må godt tilrettes. Hvis skriveren af den originale kilde tydeligvis har byttet rundt på indholdet i kolonnerne, så er det tilladt at skrive felterne korrekt i indtastningen. Her kan det være erhverv der står i feltet for "stilling for husstanden", eller alder er skrevet i feltet for "født dato". Dog er det vigtigt at rettelser herunder nævnes i indtasters kommentar.

 • Bolleå findes i nogle af de nyere kilder. Når det forekommer skrives det naturligvis. Derimod må ‘aa’ ikke rettes til ‘å’ under både kildetro eller søgefelter.

 • Store og små bogstaver skal indtastes under kildetro felter som det er skrevet i kilden. Under søgefelterne må man derimod godt tilpasse brugen af store og små bogstaver så det passer med dansk retskrivning.

 • Ideogrammer som er udtrykt ved almindelige bogstaver f.eks "Xten" for "Christen" indtastes under kildetro felter som de står i kilden. Hvis man kender betydningen af ideogrammet indtastes denne i søgefeltet.

 • Køn må godt indtastes hvis det ikke allerede er skrevet i kilden. Hvis "Køn" er angivet i kilden, så skal det indtastes som skrevet, også hvis det virker forkert. F.eks. hvis navnet er Peter Hansen og køn er sat til Kvinde, så vælges "Kvinde" under kildetro indtastning, men det er tilladt at vælge "Mand" under søgefelterne.

 • Civilstand som "Ugift" må godt indtastes på børn hvis der ikke allerede er angivet nogen civilstand. Dog skal det indtastes som skrevet hvis angivet i kilden, også hvis det virker forkert.

 • Overstregede poste eller personer skal ikke indtastes. Hvis der er tvivl omkring overstregningen, så indtast personen med parenteser ( ) omkring navnet og skriv en bemærkning om det i feltet for indtasters kommentar.

 • Brug ikke firkantede parenteser [ ] til at angive den korrekte værdi for felterne. Skriv istedet den skrevne værdi i felterne for kildetro og den korrekte værdi under søgefelterne. Hvis f.eks. barnets navn kun er skrevet med fornavn i den originale kilde, så indtast kun barnets fornavn under kildetro værdi. Under søgefelterne kan man så skrive barnets efternavn i feltet for efternavn.

 • Er der tydeligvis forkerte/usandsynlige oplysninger skrives !! (to udråbstegn) efter feltværdien, og årsagen anføres ligeledes i feltet for indtasters kommentar (f.eks. 'moderen kun 9 år ved fødsel', 'denne person er allerede ført én gang tidligere').

 • Er der tolkningsproblemer og man ønsker at andre brugere på DFS kan komme med forslag til tolkning, så skriv ##??##. Det kan andre brugere på DFS søge op på, og dermed være behjælpelig med korrekt oversættelse.

 • Er der anført et 'fødenavn' eller 'kaldenavn' skrives det i kildetro navnefelt som skrevet i originalen, men det fødte navn skal indtastes særskilt under søgefeltet "Født navn" og kalde navne som f.eks. "unge" eller "gamle" skal indtastes under søgefeltet "Kaldenavn".

 • Er der anført et 'fødenavn' eller 'kaldenavn' skrives det i kildetro navnefelt som skrevet i originalen, men det fødte navn skal indtastes særskilt under søgefeltet "Født navn" og kalde navne som f.eks. "unge" eller "gamle" skal indtastes under søgefeltet "Kaldenavn".

 • Ved gamle kirkebøger hvor patronymer normalt blev brugt og efternavnet IKKE er skrevet i kirkebogen, så skriver man navnet som det står skrevet under kildetro, og så skriver man faderens fornavn med -sen under søgefelterne. Hvis der er tale om indeksering, så skriver man blot det hele under navnet.

 • Kommentarer som er skrevet hvor som helst på den originale post skal skrives i feltet for "Kilde kommentar". Hvis kommentaren er skrevet i siden af posten eller under navnet, så skriv en bemærkning om det i feltet for indtasters kommentar.

Hvis man stadig er i tvivl på hvordan der skal indtastes korrekt, så anbefales det at skrive i facebook gruppen Danish Family Search er et forum for brugere, indtastere og administratorer af DFS systemet. Hvis man ikke er på facebook, kan man skrive til info@danishfamilysearch.com og bede om hjælp.

Eksempler på korrekt indtastning.

OriginalKildetroSøgefelter
dodo"den rigtige værdi"
dittoditto"den rigtige værdi"
Her i sognetHer i sognet"det rigtige navn på sognet"
Niels DatterNiels DatterNielsdatter
HansDtrHansDtrHansdatter
XtensenXtensenChristensen
GaardenGaardenGaarden
Smørum Nedre byeSmørum Nedre byeSmørum Nedre
Karen Mathilde Hansen født JensenKaren Mathilde Hansen født JensenFornavn: Karen
Mellemnavn: Mathilde
Efternavn: Hansen
Født navn: Jensen
Unge Klaus PedersenUnge Klaus PedersenFornavn: Klaus
Efternavn: Pedersen
Kalde navn: Unge
Hans Olesens enkeHans Olesens enkeFornavn: ??
Efternavn: Olesens
Køn: Kvinde
Civilstand: Enke
Note: Hans Olesens enke
ForældreneForældrene Forældrene 
ModerenModeren"Navnet på moderen"
FaderenFaderen"Navnet på faderen"
Maren Jensdatter f. Olsdatter
Maren Jensdatter f. OlsdatterFornavn: Maren
Mellemnavn:
Efternavn: Jensdatter
Født navn: Olsdatter
Kildetro indtastning Kildetro indtastning