Ikke logget ind

Den ulykkelige Christiane Jensdatter

Historien gik på at Christiane den 3. juli 1873 kynisk havde forgiftet sin 56 årige mand Hans Frantzen (født 29. april 1815) for dermed at kunne være sammen med sin elsker Karlen Niels Christian Jensen. Distriktslægen havde mistanke om forgiftning og mente han kunne få Christiane til at tilstå ved at skære hjertet ud af Hans og tvinge hende til at sidde med det i hænderne. Rygtet sagde hun var blevet dømt til 6 år i tugthuset og derefter landsforvist til Amerika.

Sandheden var en anden. Christiane (født i Vester Horshave) blev som 21 årig gift (8/8 1848) med Hans som var en del ældre. Det var hans andet ægteskab. Om ham siges han var en drukkenbolt som var blevet umyndiggjort i 1859. De fik 7 børn sammen og boede på Flomsholtshus (Torslev sogn, Dronninglund Herred) men Christiane var ulykkelig og forslog at de delte boet og blev skilt. Hun ønskede at rejse til Amerika.

Ca. En uge før ægtemandens død beklagede hun sig til Niels som nok mente der var råd for den slags. Rottekrudtvand skulle være løsningen. Et par dage senere da hun igen beklagede sig til Niels spurgte hun ham om “treskillingsblåt” som hun havde hørt indeholdt gift. Niels havde svaret at hun jo kunne prøve. Da Hans et par dage senere forlangte noget at drikke puttede hun en teske treskillingsblåt i, dog uden på det tidspunkt at have taget beslutningen om af manden skulle ryddes af vejen. Hans tog på arbejde næste dag men kom hjem i løbet af formiddagen fordi han var syg. I løbet af de næste par dage fik han flere doser af giften og døde d 3. juli uden at være tilset af en læge. Hans fik foretaget en obduktion og tarmene og den ene nyre viste tegn på forgiftning.

Christiane blev anholdt og ændrede forklaring således at hun nu involverede Niels i mordet. Niels nægtede men Christianes datter Mariane vidnede og sagde at hun havde hørt Niels opfordre Christiane til at tie om forgiftningen. Retten fandt ikke der var beviser nok og frikendte Niels. Højesteret som afsagde dom 8. juni 1874 dømte Christiane Jensdatter til at have sit liv forbrudt altså dødsstraf, men ved kgl. Resolution 14. juli stemte 11 ud af 12 for benådning og dermed livstid i tugthuset. 4. maj 1886 eftergav man resten af straffen. I 1886 lykkedes til Christiane at komme til USA. Hendes datter Mariane boede nu i Elm Grove Township, Payne County, Oklahoma. Christiane forblev i USA indtil hendes død 11 år senere.

Med 15-16 års ulykkelig ægteskab, tabet af 3 døtre (Johanne Marie i 1870, næstældste datter i 1872 og kun 11 årige Ane Kristine i 1877) efterfulgt af 13 år i tugthuset, kan man vist ikke bebrejde Christiane at hun var ulykkelig.

Flamsholthus blev i øvrigt solgt på Auktion allerede den 5. August 1873 en måned efter dødsfaldet, huset blev solgt til gårdejer Niels Chr. Jacobsen af Riisager som højstbydende for 1240 rigsdaler.


Vester Horshave
Vester Horshave