Ikke logget ind
Forside / Forum / Gade projektet / Diverse
 
Marianne Lund
29 Feb 2016 - 00:21
Diverse

Slettet

 

 
Dagmar Thorisdottir
6 Dec 2015 - 11:36:29
Svar: Områder uden gadenavne

Indtil videre har jeg valgt i områder udenfor byer, landområder at oprette de forskellige ejerlav som 'gader'.
Indenfor hver ejerlav er hver matrikel unik så det skulle kunne bruges til at grovsortere husstandene.
Jeg tilknytter så husstande til disse 'gader'.

Næste skridt er så at oprette alle navngivne husstande som matrikel. Jeg kalder simpelthen matriklen for gårdens/husets navn.
Hertil kan jeg så tilknytte alle de husstande som er genkendelige.
Det eneste man skal passe på er at bruge den samme stavemåde hver gang man tilknytter, ellers får man oprettet flere matrikler for den samme gård.

Problemet er alle de husstande som kun er beskrevet som 'Et hus' eller 'En gård'.
Det er først i FT 1901 at matrikelnumre bliver brugt så man kunne godt finde dem der og oprette dem men det er stadigvæk ikke muligt at finde de samme huse igen i de øvrige folketællinger.
Jeg har valgt at tilknytte alle husstande i FT 1880 og give dem et fiktivt nummer. Jeg har valgt det nummer som står i folketællingen.
Så åbner jeg tilknytning til matrikel for FT 1870, åbner hver husstand, finder den samme husstand i FT 1880 og tilknytter til det samme fiktive nummer. På denne måde kan jeg gruppere husstandene, men det er en meget langsom process.

Den bedste metode jeg kan komme på er at vi kan tilknytte direkte fra en husstand. At der var en linje hvor vi kunne tilknytte en husstand direkte fra oversigten over husstand. Denne linje ville også være god til at rette en tilknytning.

På et tidspunkt skal alt det her arbejde være synligt fra brugersiden. Når du har fundet din ane ved at søge på DFS skal du kunne se hvem ellers har boet i huset.
Den side ville også være vores bedste metode til at finde fejl i tilknytninger, og dermed også hvor vi kan rette dem. Den kunne så også bruge til at tilknytte til en husstand, hvis den ikke allerede var tilknyttet.

 
Marianne Lund
29 Jan 2016 - 01:53:03
Svar: Områder uden gadenavne

Slettet

 

 

 

 
Marianne Lund
3 Feb 2016 - 15:23:58
Svar: Områder uden gadenavne

Jeg er gået i gang med Ølstykke, og jeg har indtastet gården Kærgård: http://www.danishfamilysearch.dk/projects/gader/a307 .

Herefter tager jeg gården Hampeland som jeg nok vil kunne følge meget lang tid tilbage ( http://egedalleksikon.dk/index.php/Hampeland ) ( http://hampelandgrf.dk/index-filer/Page1405.htm ) ( http://www.e-pages.dk/frederikssundavis/472/34 ).

Disse gårde blev ikke flyttet ud af byen ved udskiftningen.

Som 'gade' har jeg brugt Ølstykke. (Jeg er ved at ændre dette).

Der er kort her: http://hkpn.gst.dk/ .

---------------------------------------------------

Gården Hampeland

Gården Hampeland har ligget på samme sted gennem flere århundreder. Hampeland er med på det ældste kort over området, fra 1783. Da landsbyens jord blev udskiftet kort før år 1800, blev Hampeland liggende inde i landsbyen, sammen med Præstegården, Toftegård, Kærgård, Stengården og Kildegård.

Navnet Hampeland har en naturlig forklaring. Ved Hampeland blev der således dyrket hamp som især blev brugt til rebslagning.

....

Hampeland har været i den samme families eje over 100 år. Familien Andreasen overtog gården i midten af 1800-tallet. Især huskes Jens Andreasen, som var medlem af sognerådet og i 1877 blev formand for den første brugsforening i Ølstykke.

...

http://www.saadanset.dk/Helga15.html : Knud Clemmensen var gårdmand på gården Hampeland. (Se FT 1801!)

http://www.danishfamilysearch.dk/gademester/a307/g121281/gm1889666  :
Gademester
/Ølstykke/Ølstykke/Matrikel nr. 8a (Slettet)
Gademester
/Ølstykke/Københavnsvej/Matrikel nr. 8a

---------------------------------------------------

Hampeland ligger på Københavnsvej 17, Matrikel 8a: http://www.danishfamilysearch.dk/gademester/a307/g9314 .

Kærgård ligger på Kærgårdsvej 13, Matrikel 7a: http://www.danishfamilysearch.dk/gademester/a307/g9261 .

---------------------------------------------------

Jeg har også oprettet Svestrup som 'gade'. I Svestrup ligger Øvre Værebro Mølle: http://egedalleksikon.dk/index.php/%C3%98vre_V%C3%A6rebro_M%C3%B8lle

FT 1870 Øvre Værebro Mølle: Matrikel 16. Møllern er væk, men den nuværende adresse må være Vibesøvej, matrikel 31a eller 31f.

 
Marianne Lund
3 Feb 2016 - 13:24:17
Svar: Områder uden gadenavne

Jeg har fundet alle beboerne på gården Hampeland i Ølstykke ved alle de folketællinger som vi har adgang til. Se ovenstående indlæg!

Hampeland ligger på Københavnsvej 17, Matrikel 8a.

Jeg har indtastet matrikel 8 og gårdens navn ved alle folketællinger. Jeg ved ikke hvornår gården har fået sit navn. Matriken har nok ikke heddet 8a altid, men matrikelnummeret nævnes i folketællingen 1870, og jeg kan finde det på gamle kort ( Der står Hampeland på det ældste kort her http://hkpn.gst.dk/ ). Desuden har der hørt meget mere jord til matriklen i gamle dage. Sidst i 1960'erne begyndte udstykningen af jorden.

Skal Hampelands tidligere områder tegnes ind på vores kort?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Præstegården
Gademester/Ølstykke/Kirkepladsen/Matrikel nr. 1a
Folketællinger
Ølstykke præstegård - Egedal leksikon
Ølstykke præstegård, Kirkepladsen 4, Matr. 1a
Amt Oversigt/Frederiksborg/Ølstykke/Ølstykke sogn/Gader/Kirkepladsen

Hampeland
Gademester/Ølstykke/Københavnsvej/Matrikel nr. 8a
Folketællinger
Hampeland - Egedal leksikon
Hampeland, Københavnsvej 17, Matrikel 8a.
Amt Oversigt/Frederiksborg/Ølstykke/Ølstykke sogn/Gader/Københavnsvej

Kærgård:
Gademester/Ølstykke/Kærgårdsvej/Matrikel nr. 7a
Kærgård, Kærgårdsvej 13, Matrikel 7a
Amt Oversigt/Frederiksborg/Ølstykke/Ølstykke sogn/Gader/Kærgårdsvej
Rasmus Svendsen: 1855, 1860, 1870 (Matr. 7a) og 1880

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Links:

Søgesiden: Gader

Projekter/Gadenavne
Tilknytning (Gadenavn mangler) / Fjern tilknytning (Log):Projekter/Gadenavne/København


Projekter/Gadenavne/Ølstykke

Gademester
Oprette gader og stednavne m.m.
Rette
Tilføje beskrivelser
Oprette variationer
Se hvad der er tilknyttet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Citat angående Variationer:
For Lille Larsbjørnsstræde og Store Larsbjørnsstræde, så er det korrekt at de er oprettet som egne gader, men idag nedlagte. På dem begge skal der indtastes at gaden indlemmes i Larsbjørnsstræde efter de er nedlagt, så matrikler der er oprettet på Lille og Store Larsbjørnsstræde  og IKKE nedlagte bliver automatisk vist videre på Larsbjørnsstræde. Det betyder så også at Larsbjørnsstræde ikke skal have nogle variationer af gaden, for det er styret af at de andre gader er blevet nedlagt. Til gengæld vil man se på Larsbjørnsstræde at den stammer fra sammenlægning af både Lille Larsbjørnsstræde og Store Larsbjørnsstræde.

Amt Oversigt/København/København (Staden)/Storkøbenhavn/Gader/Larsbjørnsstræde

Gademester/København/Lille Larsbjørnsstræde

Gademester/København/Store Larsbjørnsstræde

Gademester/København/Larsbjørnsstræde

Gademester/Frederiksberg/Danmarksgade


 
Dagmar Thorisdottir
15 Dec 2015 - 19:16:49
Svar: Områder uden gadenavne

Jeg har gjort det at i feltet bemærkninger har jeg skrevet det du skriver her om gården Hampeland og jeg har tilføjet at tilknytningerne skal flyttes til matr. 8a ved gaden Københavnsvej.

På et eller andet tidspunkt vil vi kunne rette på tilknytninger og så skal du flytte alle tilknytningerne til den matrikel som findes i dag (eller hvis den er nedlagt så til den nyeste version). Så skal vi oprette varianter til matriklen. Hvis du ikke kender et andet matrikelnummer eller hvornår gården fik matrikelnummer 8a, så hedder den bare 8a indtil vi ved bedre. De forskellige udstrækninger må vi kunne indtegne med en kildehenvisning til et kort fra f.eks. år 1749.

 
Marianne Lund
29 Jan 2016 - 01:43:11
Svar: Områder uden gadenavne

Hampeland (Københavnsvej 17, Matrikel 8a) ( http://egedalleksikon.dk/index.php/Hampeland ):

Alle folketællingerne er knyttet til den nuværende udstrækning af matrikel 8a. Men det løses måske af varianter af matrikel 8a kombineret med forskellige årstal. Sidst i 1960'erne begyndte udstykningen af jorden.

Man kan finde den nuværende adresse for nogle få gårde, men resten, især husene, kan man nok ikke finde. Der er også en del gårde som flytter ud af landsbyen. Gårdene beholder deres navn, men de kommer til at ligge et andet sted.

 

 
Marianne Lund
29 Jan 2016 - 08:37:27
Svar: Områder uden gadenavne

Her er alle de personer som boede på gårdene Hampeland, Kærgård og Præstegården i Ølstykke ved de folketællinger som vi har adgang til:

http://www.danishfamilysearch.dk/gademester/a307/g8362/gm151640 (Præstegården)

http://www.danishfamilysearch.dk/gademester/a307/g9314/gm169048 (Hampeland)

http://www.danishfamilysearch.dk/gademester/a307/g9261/gm167842 (Kærgård)

Se under fanen 'Folketællinger'!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.danishfamilysearch.dk/sogn307/gader8362/gm151640 (Amt Oversigt/Frederiksborg/Ølstykke/Ølstykke sogn/Gader/Kirkepladsen/Matrikel nr. 1a) (Præstegården)

http://www.danishfamilysearch.dk/sogn307/gader/gader9314/gm169048 (Amt Oversigt/Frederiksborg/Ølstykke/Ølstykke sogn/Gader/Københavnsvej/Matrikel nr. 8a) (Hampeland).

http://www.danishfamilysearch.dk/sogn307/gader9261/gm167842  (Amt Oversigt/Frederiksborg/Ølstykke/Ølstykke sogn/Gader/Kærgårdsvej/Matrikel nr. 7a) (Kærgård)

Se under 'Navne'!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------