Ikke logget ind
Forside / Forum / Gade projektet / Gademester funktionen - Ønsker
 
Dagmar Thorisdottir
24 Nov 2015 - 08:35
Gademester funktionen - Ønsker

Når vi søger i listen på Gademestersiden så kommer 'Tidligere gadenavne' ikke frem. Det gør at vi risikerer at den samme gade bliver oprettet 2 gange.

Kan vi få 'Variationer' med på listen også?
Det skal selvfølgelig henvise til en og samme side.

 

(Når vi tilknytter gader kommer 'Tidligere navn' heller ikke frem på listen.
Så skal vi alligevel til at finde ud af hvad gaden hedder i dag.)

Jeg har ikke testet om dette er rettet.

 

Når vi f.eks. søger på 'Torveg' så kommer Torvegade frem, men ikke Lille og Store Torvegade.
Kan det rettes så vi ikke risikerer at oprette en gade der findes, men har måske et 'St' eller 'Lille' foran?

 

 

 
Dan Nicolaysen
24 Nov 2015 - 09:00:24
Svar: Gademester funktionen - Ønsker
Vi skulle lige have gade variationen på plads, og det er den nu. Jeg vil nu fortsætte med at opsætte funktionerne som viser kun de gadenavne som er gældende for året der arbejdes med.
 
Dagmar Thorisdottir
24 Nov 2015 - 09:29:59
Svar: Gademester funktionen - Ønsker
I Gademester oversigten skal vi helst kunne se alle variationer af gaderne.
 
Dagmar Thorisdottir
28 Nov 2015 - 16:52:23
Svar: Gademester funktionen - Ønsker

Hvor ville det være godt hvis det var nemmere at hoppe fra en matrikel til den næste.

Nu skal vi tilbage til gaden, ned og vælge fanebladet 'Matrikler' - trykke på side 3 og først da kan vi vælge den næste matrikel på gaden.

Ville det være muligt at hoppe en matrikel frem eller tilbage på en gade?
Endnu bedre ville det være hvis vi havde en dropdown liste med alle matriklerne i gaden.

 
Dagmar Thorisdottir
10 Dec 2015 - 15:48:21
Svar: Gademester funktionen - Ønsker

Under en matrikel er der nu dukket op et par piler øverst hvor man kan hoppe fra en matrikel til den næste. Problemet er bare at på en gade hvor man ikke har været inde og åbne og gemme hver eneste matrikel så hopper de bare imellem de første to matrikler på gaden. Men det er lige der hvor man har allermest brug for at kunne hoppe en matrikel frem. Vi skal åbne alle matrikel på gaden, trykke gem og hoppe videre til den næste. Men lige her virker pilerne ikke.

Opdatering: Det viser sig at hvis der er to matrikler der indeholder det samme tal (matr. 4a og 4b) så hopper pilerne kun i mellem disse to.
Hvis matriklerne til gengæld har løbende numre så virker systemet fint (altså indtil man rammer 8a og 8b).

 
Dagmar Thorisdottir
10 Dec 2015 - 15:50:25
Svar: Gademester funktionen - Ønsker

Det er næsten nødvendig for os at se det nuværende matrikelkort som et lag når vi arbejder med nedlagte matrikler eller nye variationer af matriklerne.

Kan vi tænde og slukke for det nugældende matrikelkort ligesom vi kan i København for de gamle matrikelkort?

 
Dan Nicolaysen
10 Dec 2015 - 22:31:11
Svar: Gademester funktionen - Ønsker

For andre steder and København kan man kun se de matrikel numre som allerede er indtegnet i DFS. Hvis matrikel nummeret stadig findes og endnu ikke er indtegnet i DFS, så kan DFS hente koordinaterne direkte fra Geo styrelsen idet man åbner går ind på matriklen, men det virker jo kun for eksisterende matrikel numre. Geo styrelsen har endnu ikke samme funktion for nedlagte matrikler, men det kan være de får.

Det kan derfor godt være lidt svært at se hvor matrikel nummeret skal tegnes når der er tale om en nedlagt gade, og alle matriklerne er også nedlagte. Matrikel kortet for København og årene 1689, 1756, 1806 og 1860 er udarbejdet af Københavns Kommune, og det er et stort arbejde som sikkert har taget dem lang tid at lave. Jeg har ikke kendskab til tilsvarende kort for andre steder i landet. Det skal være kort som er beregnet til Google Map, der findes nemlig andre formater som benyttes af andre systemer, men de kan ikke benyttes direkte. Så skal de konverteres først, og det kan nogle gange være ret svært. Jeg sidder stadig med koordinaterne for Københavnske roder som jeg har fået fra Københavns kommune, men jeg kan ikke få dem ind i et fornuftigt format. Jeg kan sætte mig ned og tegne dem ind forfra, men så er jeg først færdig når det bliver påske. 

 
Dan Nicolaysen
10 Dec 2015 - 22:33:22
Svar: Gademester funktionen - Ønsker
Pilene øverst på matrikel siderne var et forsøg på at gå direkte til den næste matrikel uden først at gå ud igen, ned på matrikel fanebladet, for derefter at vælge den. Jeg har observeret at den ikke helt ved hvad for en der er den næste matrikel, og det skyldes at matriklerne har bogstaver i sig. Jeg vil forsøge mig med en anden metode og se om jeg kan få dem til at opføre sig ordenligt.
 
Dagmar Thorisdottir
13 Dec 2015 - 10:16:46
Svar: Gademester funktionen - Ønsker

Når vi skal indtegne en nedlagt matrikel, så er det nærmest nødvendigt at vi kan se de matrikler der er gældende i dag for området. Da det samlede kort over gaden viser alle indtegnede matrikler så vil det være nærmest umuligt at vi får tegnet en matrikel som bare nogenlunde rammer hvis vi ikke kan se noget som helst på kortet. Vi kan se sognegrænsen men ikke nogen matrikler.

Det behøver altså ikke være et historisk matrikelkort, bare de matrikelkort du har i dag ind på gaden. Vi skal bare kunne se det som et baggrundskort når vi er ind på en nedlagt matrikel.
Det ville sådan set også være brugbart når vi er inde på en matrikel som findes i dag, så kan man se nabomatriklerne.

Se f.eks. matr. 13 for Brogade. Denne matrikel findes i dag som matr. 12a ved Torvet. Jeg kan bare umuligt ramme indtegningen, da jeg ikke kan se matrikelkortet fra matriklen. Men hvis du kigger på gaden, så kan du se hvor skæv den er tegnet.
Hvis vi bare kan se det som er gældende for området (altså ikke kun gaden men også nabogaden) så kan vi sagtens indtegne den nedlagte matrikel.
http://www.danishfamilysearch.dk/gademester/a2943/g75813/gm1877412