Ikke logget ind
Forside / Forum / Gade projektet / Gader og Matrikler skal have "Variationer"
 
Dan Nicolaysen
18 Nov 2015 - 08:40
Gader og Matrikler skal have "Variationer"

Så har vi endelig udarbejdet hvordan gaderne og matriklerne opsættes.

1. Gaden
Gaden bliver oprettet med dens nuværende navn og årstal for oprettelse. Dette er grundstenen for alle variationer og ændringer af gaden. Men det er så muligt at oprette lige så mange gade "variationer" som der findes. F.eks. kan der indtastes uendelige tidligere navne for gaden, man der kan også tegnes forskellige placeringer på Google kortet. Gademesteren behøver ikke at tegne en anderledes rute hver gang gaden har en variation, det kan jo være at det blot er navnet som ændrer sig. Så defor 1 gade, men med mange gade variationer alt efter årstal og med forskellige ruter på Google kortet. Hvis en gade er nedlagt, så kan man vælge den gade som den pågældende gade skal indlemmes i. Dette vil være tilfældet for Lille og Store Larsbjørnsstræde, som bliver nedlagt og indlemmes i Larsbjørnstræde. Når dette gøres så kan historien altid følges på de matrikler som er tilknyttet gaden. Når gaden skal vises på en oversigt eller søgesiden, så vil systemet tage udgangspunkt på årstallet der er aktuelt. Hvis man ønsker at se gaderne i København i året 1830, så ser man det navn gaden har i 1830 (ud fra gade variationerne), og gadens forløb på Google kort er hvordan den er tegnet for den variation der er gældende i 1830, altså ikke nødvendigvis hvordan den ser ud i dag.

2. Matrikler
Matriklerne er indtastet på gaden, og der findes også en hovedmatrikel, som er matriklen som den ser ud idag eller da den blev nedlagt. Igen er det muligt at oprette lige så mange "variationer" af matriklen som der findes. F.eks. at matriklen havde et andet matrikel nummer i 1806, og hvem der var EJER af matriklen på det år. Man kan også tegne forskellige matrikel kort alt efter årstal. Det er også muligt at vælge en anden matrikel som matriklen indgår i efter et bestemt år. Det betyder også at hele historien kan følges på matriklen selv om den skifter både nummer og gaden hedder noget forskelligt igennem tiderne.

Dette betyder at den nuværende opsætning af 2 gader for Adelgade i København blot skal være 1, nemlig Adelgade, og der vil så være 2 variationer på den: 1 variation for perioden før 1926, og 1 variation for perioden efter 1926, begge med forskellige ruter på Google kort.

For Lille Larsbjørnsstræde og Store Larsbjørnsstræde, så er det korrekt at de er oprettet som egne gader, men idag nedlagte. På dem begge skal der indtastes at gaden indlemmes i Larsbjørnsstræde efter de er nedlagt, så matrikler der er oprettet på Lille og Store Larsbjørnsstræde  og IKKE nedlagte bliver automatisk vist videre på Larsbjørnsstræde. Det betyder så også at Larsbjørnsstræde ikke skal have nogle variationer af gaden, for det er styret af at de andre gader er blevet nedlagt. Til gengæld vil man se på Larsbjørnsstræde at den stammer fra sammenlægning af både Lille Larsbjørnsstræde og Store Larsbjørnsstræde. 

 

 
Dagmar Thorisdottir
18 Nov 2015 - 10:00:12
Svar: Gader og Matrikler skal have "Variationer"

Jeg synes at dette lyder som den helt rigtige løsning.  

Kan vi nu rette det som allerede er lavet?

Hvis vi allerede har 'oprettet' en nedlagt gade. Skal den så rettes på den nedlagte gade eller på den nuværende gade?

 

Hilsen, Dagmar

 

 

 
Jørgen Johannessen
18 Nov 2015 - 10:02:28
Svar: Gader og Matrikler skal have "Variationer"

Vedr Matrikler:

 Skal ha placeret nogle husnumre, som eksiterede i 1890 - 1970.. i Strandbygade.. f.eks Matrikel 165 i Esbjerg...  I dag er der bare noget asfalt, så Gadeprojektet har hverken matrikel nummer elle husnummer på det pågældende punkt da husnumrene er sprunget over nummeret som fandtes dengang ... Ville så lave det manglende husnummer, men det kan jeg ikke.. Matriklen som er der nu, er ikke med fordi der ikke findes noget hus på det i dag. Hvordan skal dette håndteres ?

 MVH
Jørgen

 
Marianne Lund
18 Nov 2015 - 11:15:22
Svar: Gader og Matrikler skal have "Variationer"

Det lyder som er god løsning.

---------------------------------------

Måske er den mest præcise stedsangivelse matrikelnummer og kvarter, i det mindste i det indre København. Vi har en fin oversigt her: http://www.kobenhavnshistorie.dk/bog/matrikel/ (Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008).

I dette indlæg er der et billede af Dagmars eksempel på to matrikler med samme matrikelnummer på samme gade (Gammeltorv), men i forskellige kvarterer (ejerlav): Indlæg på Facebook


 

 

 
Dan Nicolaysen
18 Nov 2015 - 11:11:48
Svar: Gader og Matrikler skal have "Variationer"

Den med samme matrikelnummer på samme gade (Gammeltorv), det skal nok styres af gademesteren, for når der tilknyttes, så kan man ikke se hvilket matrikel der er tale om når man kun har nummeret på det originale opslag. Jeg tror ikke vi har så mange af disse, heldigvis. 

 

Det er ikke et problem et oprette nedlagte matrikler, men systemet skal opdateres først før det kan lade sig gøre. Jeg håber at det kan vente lidt endnu inden den kan indtastes, det skal nok komme så snart ændringerne er lavet. Jeg har fuld fart på med at kode det. 

 

Det bliver ikke noget problem at justere det som allerede er blevet indtastet af gader og matrikler. Det vil vi gøre direkte i databasen via script. 

 

 
Marianne Lund
18 Nov 2015 - 11:15:02
Svar: Gader og Matrikler skal have "Variationer"
 
Dan Nicolaysen
18 Nov 2015 - 12:00:10
Svar: Gader og Matrikler skal have "Variationer"

Systemet kender til alle nuværende matrikler, for dem har vi fået af Geostyrelsen. De står alle som aktive, altså ikke som nedlagt.

Når man så tilknytter fra de indtastede poste, så vil systemet tilknytte til de matrikler som allerede findes, men hvis de ikke findes, så skal den indtastede matrikel nummer jo oprettes som nedlagt. Den må jo også være nedlagt, ellers ville systemet allerede have den i databasen, så alt der oprettes fra ukendte matrikler ved tilknytningen gemmes som nedlagt. Hvis det ikke er tilfældet, så kan gademesteren tilrette dem, eller flytte tilknytningen over på den rigtige matrikel hvis indtastningen er forkert afskrevet. 

 
Marianne Lund
18 Nov 2015 - 13:33:08
Svar: Gader og Matrikler skal have "Variationer"


Skal gadenavnet være Larsbjørnsstræde eller Lille Larsbjørnsstræde?


http://www.danishfamilysearch.dk/.../1845/gadenummer/g121200 (Projekter/Gadenavne/København/1845 Nummer mangler/Lille Larsbjørnsstræde).


 
Dagmar Thorisdottir
18 Nov 2015 - 15:28:07
Svar: Gader og Matrikler skal have "Variationer"
Originalen siger Lille Larsbjørnstræde, så det må være den vi tilknytter til.
 
Marianne Lund
18 Nov 2015 - 14:45:28
Svar: Gader og Matrikler skal have "Variationer"
Så skal de andre laves om. Det er vist kun ved FT 1801 og FT 1845 at gaden er knyttet til Lille Larsbjørnsstræde. I de andre folketællinger er der tilknytning til Larsbjørnsstræde.
 
Marianne Lund
18 Nov 2015 - 15:12:18
Svar: Gader og Matrikler skal have "Variationer"

Kan man gøre det samme med de gader som kun har fået et nyt navn?

Systemet skal så kunne finde ud af hvad gaden hedder i dag. Dette må også være nødvendigt for en gade i en gammel kirkebog.

 
Dagmar Thorisdottir
18 Nov 2015 - 15:27:45
Svar: Gader og Matrikler skal have "Variationer"

Når vi nu har fået det næste trin på - og har fået lagt gaderne sammen som Dan har fortalt, så skulle systemet kunne finde ud af at vi snakker om en og samme gade.

Så lad os kigge på det når vi har rettet gaderne.

Vi kan alligevel ikke rette på tilknytningerne nu.

 
Dagmar Thorisdottir
24 Nov 2015 - 08:27:49
Svar: Gader og Matrikler skal have "Variationer"

Det ser rigtig godt ud med den nyeste version af Gademester funktionen.

 Jeg har testet den af med Adelgade i København. - http://www.danishfamilysearch.dk/gademester/a2090/g60

 

Men vi har allerede oprettet en hel del variationer af gader.

Skal disse manuelt oprettes igen under den eksisterende gade?

Eller kan de flyttes på plads?

 

Vi har tidligere oprettet 'Tidligere navne' under eksisterende gader. Disse er forsvundet nu.

Er det muligt at de kan fremstår som variationer, eller skal vi oprette dem igen?

Se f.eks. Prinsessegade: http://www.danishfamilysearch.dk/gademester/a2090/g12763

 

Gader der er opstået ved sammenlægning af flere en en gade, skal disse nu oprettes under den nuværende gade?

Se f.eks. Fredericiagade: http://www.danishfamilysearch.dk/gademester/a2090/g4345

De allerede oprettede gader, kan de flyttes på plads eller skal vi oprette dem igen?

 

M.v.h. Dagmar

 
Dan Nicolaysen
24 Nov 2015 - 08:58:07
Svar: Gader og Matrikler skal have "Variationer"

Jeg har kun lige fået den nye version på websiden, og det er kun at gadens variationer nu kan oprettes. Jeg har også lige fjernet felterne for tidligere navn, og det skal nu konverteres over til en variation. Så det skal jeg til at lave lige nu, så gader med tidligere navne bliver automatisk tildelt en variation. 

Jeg mangler stadig at der kan oprettes variationer for matriklen, men det kommer jeg måske tili aften, ellers bliver det i morgen.

Jeg går stadig og tænker over hvordan præsentationen af gaderne skal opsættes for almindelige brugere. Måske er det bedst at have een stor tidslinje på gaden, så når variationerne skifter, så vises det i det samlede billlede af gaden. Vi kan også vise al informationen i hver sit faneblad, måske er det bedre. Ihvertfald så er der masser af muligheder. Jeg har tænkt at man måske skal vælge et årstal, og så se gader og matrikler som de var på det årstal. Det kan man gøre både på område, på gade eller endda på matrikel. Men lad os nu gøre gademester systemet færdig, så kan vi rode med præsentationen af det bagefter.

 
Dagmar Thorisdottir
24 Nov 2015 - 09:34:10
Svar: Gader og Matrikler skal have "Variationer"

Når vi har fået et par 'komplicerede' gader på plads, så er det nemmere at se hvordan de forskellige muligheder vises fra brugersiden.
Vi har nogle gader og torve der er nemme at gøre færdige så vi kan lave en præsentation til 'brugerne'.

 
Dagmar Thorisdottir
25 Nov 2015 - 08:32:12
Svar: Gader og Matrikler skal have "Variationer"

Jeg prøvede at tilføje Variationer til Torvegade. - http://www.danishfamilysearch.dk/gademester/a2090/g17264

Jeg oprettede Lille og Store Torvegade som Variationer.
Jeg kan slette Store Torvegade, men ikke Lille Torvegade, da den har tilknytninger.

 Vi har brug for at kunne rette tilknytninger.

M.v.h. Dagmar Thorisdottir

 
Dan Nicolaysen
26 Nov 2015 - 08:19:11
Svar: Gader og Matrikler skal have "Variationer"

Fra i morgen vil alle eksisterende matrikler blive vist på Google kortet. Dette gælder for HELE Danmark, ikke kun København. Nedlagte matrikler skal dog stadig tegnes manuelt. 

OGSÅ....Sogne grænsen for den aktuelle gade eller matrikel vil også fremover blive vist på Google kortet. Vi arbejder videre med at kunne vise grænserne for ejerlav, rode, kvarter, m.m.

 

 
Dagmar Thorisdottir
27 Nov 2015 - 12:14:02
Svar: Gader og Matrikler skal have "Variationer"

Jeg kan ikke se matrikler i Køge, men til gengæld er verden blevet meget lyserød.

Det er super med visning af sogn, men kan vi få et flueben, vi kan slå fra.
Det må godt være slået til som default.

 
Dan Nicolaysen
27 Nov 2015 - 14:24:14
Svar: Gader og Matrikler skal have "Variationer"
Ja, fluebenet burde være der, men det vises ikke. Det kommer i morgen sammen med nogle flere rettelser. 
 
Dagmar Thorisdottir
28 Nov 2015 - 10:03:16
Svar: Gader og Matrikler skal have "Variationer"

Hvor er det godt, nu kan man ikke bare se sognen (og slukket for den med et flueben) men man kan allerede se de eksisterende matrikler på kortet.
Det er simpelthen genialt :-D

Man skal ind på hver enkelt matrikel og gemme, først da godkender systemet den viste matrikel som koordinater.
 
Marianne Lund
30 Nov 2015 - 01:05:30
Svar: Gader og Matrikler skal have "Variationer"

Det er nok praktisk med nogle eksempler for at forstå systemet.

På Frederiksberg har jeg Ørstedgade (Projekter/Gadenavne/Frederiksberg/1860 Gadenavn mangler). Ørstedgade skifter navn til Danmarksgade ( http://www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/docs/glgader.pdf : Ørstedsgade > 1864 (ca.) Danmarksgade).

Danmarksgade bliver saneret bort ca. 1970 ( http://www.danskkulturarv.dk/indhold/danmarksgade-bliver-saneret-bort/ ).

Jeg antager at jeg så skal oprette Danmarksgade. Men hvad gør jeg med Ørstedgade når jeg skal vælge gadens nuværende navn? Det må så være Danmarksgade som er gadens sidste navn. Er det korrekt? Eller skal jeg også oprette Ørstedgade da det er en variant af Danmarksgade?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg kan finde gaden og tilhørende matrikler her: http://hkpn.gst.dk/  og gaden på et kort i Kildeviseren og på kort og luftfoto her: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Jeg kan måske godt tegne gaden uden et kort med gaden, men jeg kan ikke tegne matriklerne uden et kort (f.eks. Frederiksberg     1866-1871     1o     4000 ( http://hkpn.gst.dk/)).

Her er også kort med matrikler på Frederiksberg:
http://kosgis.github.io/Historiske-matrikelkort-webgis/matrikelkort.html#18/55.67796/12.54492 (03 1876)
http://kosgis.github.io/Historiske-matrikelkort-webgis/matrikelkort.html#19/55.67770/12.54531 (09 1897-98)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg har oprettet Danmarksgade og en variant (Ørstedgade) (Hedder gaden Ørstedgade eller Ørstedsgade?)