Ikke logget ind

Kom godt i gang med at taste personer og begivenheder i DFS.

 

For at taste skal du være logget ind.

Hvis du ikke i forvejen har login til systemet, skal du oprette dig som bruger.

 

Dernæst finder du det opslagsnummer, du vil indtaste.

 

Du skal starte med at indtaste opslagsdetalje, som du finder i den røde bjælke, hvis ikke det allerede er indtastet af en anden bruger.

Vælg opslagstype for siden, f.eks . fødte mænd 1910-1910.

 

Dernæst vælger du Ny fuldtastning, og en ny side kommer frem, hvor du vælger hvilken begivenhed, du vil taste. Fødsel, konfirmation, vielse m.m.

 

 

Indtastning af fødsel:

Kildenr. :

 Er det nr. som i langt de fleste tilfælde står længst ude til venstre.

Jævnførelsesregister:

 I de ældre kirkebøger kan der være henvisning til jævnførelsesregister. Noteres hvis der er henvisning.

Født Dag/Mdr/År :

Barnets fødselsdato noteres.

Original Dato:

Hvis fødselsdatoen i kirkebogen er angivet som en latinsk dato, anføres den her.

Fødested:

Barnets fødested noteres.

Navn:

Barnets navn noteres.

 Hvis der er sket navneændring, skal dette noteres, så der kommer til at stå (eks.) Hans Vestergaard, født Jensen.

Dette giver mulighed for at søge på både Vestergaard og Jensen.

Dernæst noteres der i notefeltet, hvis der er indskrevet nogen bemærkninger til navneændringen. Dette kan også skrives i fanebladet Noter under Kildekommentar.

Køn:

Barnets køn markeres.

Note:

Her kan skrives bemærkninger f.eks om navneændring.

Når der er skrevet i Notefeltet, vil der vises en gul trekant ved personen ved søgning.

Dåbsdag/Måned/År:

Barnets dåbsdato noteres.

 Vær opmærksom på, at det er dåbsdato og ikke fremstillingsdato, der skal noteres.

Originaldato:

Hvis dåbsdatoen i kirkebogen er angivet som en latinsk dato, anføres den her.

Stednavn:

 Dåbsstedet noteres.

Dette kan være kirken, hjemmet, sygehuset  m.m.

Præstens navn:

Præstens navn noteres.

Dette kan også ved hjemmedåb være en lærer, jordemoderen eller andre.

Hjemmedøbt:

Hvis barnet er hjemmedøbt, markeres feltet. Et nyt felt vil komme frem:

Fremstillet Dag/Måned/År:

Fremstillingsdatoen noteres.

Originaldato:  

Hvis dåbsdatoen i kirkebogen er angivet som en latinsk dato, anføres den her.

Fremstillet Sted:

Navn på den kirke barnet er fremstillet i.

Præstens navn:

Navn på præsten ved fremstilling.

Antal børn født:

Antal fødte børn noteres.

Almindeligvis 1. Ved tvillinger skrives 2 o.s.v

Uægte:

Feltet markeres, hvis barnet er uægte. (Født udenfor ægteskab)

I nogen kirkebøger er barnets navn markeret med bemærkningen "uægte".

Andre steder kan man se det, ved at kigge under moderens navn.

 Hvis hun står opført som "ugift", er barnet uægte.

Dødfødt:

Feltet markeres, hvis barnet er dødfødt.

Da barnet så ikke har fået navn, kan der i navnefeltet skrives "Dødfødt Pigebarn/Dødfødt Drengebarn.

 

Slut af med at trykke på feltet Næste.

 

 

 

Indtastning af konfirmation:

 

Kildenr. :

 Er det nr. som i langt de fleste tilfælde står længst ude til venstre.

Jævnførelsesregister:

 I de ældre kirkebøger kan der være henvisning til jævnførelsesregister. Noteres hvis der er henvisning.

Konfirmations Dag/Måned/År:

Konfirmationsdatoen noteres.

Original Dato:

Hvis konfirmationsdatoen i kirkebogen er angivet som en latinsk dato, anføres den her.

Konfirmationssted:

Navnet på kirken, hvor konfirmationen fandt sted.

Præstens navn:

Præstens navn noteres.

 

Navn:

Konfirmandens navn noteres.

 Hvis der er sket navneændring, skal dette noteres, så der kommer til at stå (eks.) Hans Vestergaard, født Jensen.

Dette giver mulighed for at søge på både Vestergaard og Jensen.

Dernæst noteres der i notefeltet, hvis der er indskrevet nogen bemærkninger til navneændringen. Dette kan også skrives i fanebladet Noter under Kildekommentar.

Køn:

Konfirmandens køn markeres.

Bopæl:

Konfirmandens bopæl noteres.

Alder:

Udfyldes, hvis en alder er angivet.

Erhverv:

Konfirmandens eventuelle erhverv noteres.

Note:

Her kan skrives relevante informationer.

 Når der er skrevet i Notefeltet, vil der vises en gul trekant ved personen ved søgning.

I ældre kirkebøger er der ofte indskrevet vaccinationsdato og karakterer ved konfirmationen.

 Dette kan noteres enten her, eller i kildekommentarer i fanebladet Noter.

Født Dag/Mdr/År :

Konfirmandens fødselsdato noteres.

Original Dato:

Hvis fødselsdatoen i kirkebogen er angivet som en latinsk dato, anføres den her.

Fødested:

Konfirmandens fødested noteres.

Dåbsdag/Måned/År:

Konfirmandens dåbsdato noteres.

 Vær opmærksom på, at det er dåbsdato og ikke fremstillingsdato, der skal noteres her.

Originaldato:

Hvis dåbsdatoen i kirkebogen er angivet som en latinsk dato, anføres den her.

Stednavn:

 Konfirmandens dåbssted noteres.

Dette kan være kirken, hjemmet, sygehuset  m.m.

 

 

Slut af med at trykke på feltet Næste.

 

 

 

Indtastning af vielse:

 

Kildenr. :

 Er det nr. som i langt de fleste tilfælde står længst ude til venstre.

Jævnførelsesregister:

 I de ældre kirkebøger kan der være henvisning til jævnførelsesregister. Noteres hvis der er henvisning.

Gommen:

Gommens navn noteres.

Alder:

Udfyldes, hvis gommens alder er angivet.

Civilstand:

Markeres med den civilstand gommen har INDEN vielsen.

Erhverv:

Gommens erhverv noteres.

Bopæl:

Gommens bopæl noteres.

Note:

Her kan skrives bemærkninger f.eks om navneændring.

Når der er skrevet i Notefeltet, vil der vises en gul trekant ved personen ved søgning.

Født Dag/Mdr/År :

Gommens fødselsdato noteres.

Original Dato:

Hvis fødselsdatoen i kirkebogen er angivet som en latinsk dato, anføres den her.

Fødested:

Gommens fødested noteres.

Bruden:

Brudens  navn noteres.

Alder:

Udfyldes, hvis brudens alder er angivet.

Civilstand:

Markeres med den civilstand bruden har INDEN vielsen.

Erhverv:

Brudens erhverv noteres.

Bopæl:

Brudens bopæl noteres.

Note:

Her kan skrives bemærkninger f.eks om navneændring.

Når der er skrevet i Notefeltet, vil der vises en gul trekant ved personen ved søgning.

Født Dag/Mdr/År :

Brudens fødselsdato noteres.

Original Dato:

Hvis fødselsdatoen i kirkebogen er angivet som en latinsk dato, anføres den her.

Fødested:

Brudens fødested noteres.

Trolovelse Dag/Måned/År:

Trolovelsesdatoen noteres.

Original Dato:

Hvis trolovelsesdatoen i kirkebogen er angivet som en latinsk dato, anføres den her.

Trolovelsessted:

Kirkens navn noteres.

Præstens navn:

Præstens navn noteres.

Lysnings Dag/Måned/År:

Dato for 1. lysning noteres.

Original Dato:

Hvis lysningsdatoen i kirkebogen er angivet som en latinsk dato, anføres den her.

Lysningssted:

Kirkens navn noteres.

Præstens navn:

Præstens navn noteres.

Viet Dag/Måned/År:

Vielsesdatoen noteres.

Original Dato:

Hvis vielsesdatoen i kirkebogen er angivet som en latinsk dato, anføres den her.

Vielsessted:

Kirkens navn noteres.

Præstens navn:

Præstens navn noteres.

 

 

Slut af med at trykke på feltet Næste.

 

 

Indtastning af døde:

 

Kildenr. :

 Er det nr. som i langt de fleste tilfælde står længst ude til venstre.

Jævnførelsesregister:

 I de ældre kirkebøger kan der være henvisning til jævnførelsesregister. Noteres hvis der er henvisning.

Døds  Dag/Måned/År:

Dødsdatoen noteres her.

Original Dato:

Hvis  dødsdatoen i kirkebogen er angivet som en latinsk dato, anføres den her.

Dødssted:

Dødsstedet noteres her.

Dødsårsag:

Udfyldes, hvis oplyst.

Dødsårsag er ofte beskrevet i rubrikken "bemærkninger/anmærkninger" længst til højre i kirkebogen.

Hvis der er skrevet en længere bemærkning om dødsårsagen, kan det i stedet skrives i kildekommentar i fanebladet Noter.

Navn:

Den afdødes navn noteres her.

Køn:

Den afdødes køn markeres.

Civilstand:

Den afdødes civilstand markeres.

Alder:

Den afdødes alder noteres.

Hvis den afdødes alder er anført som f.eks. "død lige efter fødslen", "6 uger gammel" el. lign. bør det noteres i notefeltet.

Erhverv:

Den afdødes erhverv noteres

Bopæl:

Den afdødes bopæl noteres.

Note:

Her skrives relevante bemærkninger.

Når der er skrevet i Notefeltet, vil der vises en gul trekant ved personen ved søgning.

Født Dag/Måned/År:

Den afdødes fødselsdato noteres.

Original Dato:

Hvis  dødsdatoen i kirkebogen er angivet som en latinsk dato, anføres den her.

Født sted:

Den afdødes fødselssted noteres.

Begravet Dag/Måned/År:

Begravelsesdatoen noteres.

Begravet sted:

Begravelsesstedet noteres.

Præstens Navn:

Præsten navn noteres.

 

Slut af med at trykke på feltet Næste.

 

 

 

 

Indtastning af navne.

 

Start med at vælge navnetype.

 

Fader/moder (og andre personer, bortset fra faddere og forlovere, som der er knyttet kommentar til længere nede)

Navn:

Faderens/moderens navn noteres.

Hvis der er navneændring skrives eks. Maren Jensen, født Hansen.

Stand/Titel:

(IKKE UDFYLDT)

Erhverv:

Faderens/moderens  erhverv noteres.

Stednavn:

Faderens/moderens  bopæl noteres.

Køn:

Faderens/moderens køn markeres.

Civilstand:

Faderens/moderens civilstand markeres.

Født Dag/Måned/År:

Faderens/moderens fødselsdato noteres.

Originaldato:

Hvis fødselsdatoen i kirkebogen er angivet som en latinsk dato, anføres den her.

Født Stednavn:

Faderens/moderens fødselssted noteres.

Alder:

Faderens/moderens alder noteres.

Vacc. Dato:

Faderens/moderens vaccinationsdato noteres. (Er sjældent oplyst)

Kommentar:

Relevante kommentarer om faderen/moderen noteres her.

Dette kan f.eks være at faderen/moderen er afdød.

 

 

Faddere:

Navn:

Fadderens navn noteres.

Hvis der er navneændring skrives eks. Maren Jensen, født Hansen.

Ved faddere, hvor der står eks. Jens Hansen og Hustru, skal der laves et navneark  både for Jens Hansen og et  hvor navnet er Jens Hansens Hustru.

Ved faddere hvor der står eks. Jens Hansens Hustru Maren, skal hun skrives på som Maren (uden efternavn), og i kommentarfeltet, kan der noteres, at det er Jens Hansens Hustru.

Når forældrene er faddere, laves et navneark på hver af forældrene.

Stand/Titel:

(IKKE UDFYLDT)

Erhverv:

Fadderens  erhverv noteres.

Stednavn:

Fadderens  bopæl noteres.

Køn:

Fadderens køn markeres.

Civilstand:

Fadderens civilstand markeres, hvis det er oplyst.

Når der står Ungkarl eller Pige ved en fadder, betyder det at vedkommende er ugift.

Født Dag/Måned/År:

Fadderens fødselsdato noteres. (er sjældent oplyst)

Originaldato:

Hvis fødselsdatoen i kirkebogen er angivet som en latinsk dato, anføres den her.

Født Stednavn:

Fadderens fødselssted noteres. (Er sjældent oplyst)

Alder:

Fadderens alder noteres. (er sjældent oplyst)

Vacc. Dato:

Fadderens vaccinationsdato noteres. (Er sjældent oplyst)

Kommentar:

Relevante kommentarer om fadderen noteres her.

Dette kan f.eks. være at fadderen bar barnet.

 

 

Forlovere:

Hvis brudeparrets fædre er forlovere, laves et navneark på hver af fædrene.

 

 

 

Indtastning i fanebladet Noter:

 

Kildekommentar:

 

Er en kommentar, som hører til kilden, men som ikke nødvendigvis skrives ordret af.

En kildekommentar kan f.eks. være "tvilling med barn nr. 16", eller andre oplysninger som er skrevet i bemærkninger/anmærkninger i kirkebogen.

 

 

Indtasters kommentar:

 

Her noteres indtasters eventuelle egen kommentar til kilden.

 

 

Transskription:

 

Transskription betyder "overførsel af håndskrift til trykt skrift", og det skal derfor overføres direkte og med datidens stavemåde.

Det bruges især meget ved tydning af de gamle kirkebøger, hvor der ofte står en lang historie ved hver begivenhed.

 

 

 

 

Afslutning af indtastning:

For at afslutte og gemme en indtastning, skal du sætte koordinater (gul markering) på det kildenummer, du har indtastet.

Dernæst trykkes på Gem.

 

Hvis du efterfølgende vil rette i det indtastede, kan du redigere ved at trykke på blyanten til højre for navnet.

Du kan kun redigere/rette i dine egne indtastninger.

Administratorer kan dog rette og redigere i andres indtastninger.

 

 

 

Hvordan man taster kirkebøger