Ikke logget ind
Amt Oversigt / Frederiksborg / Andre Kilder / Lokal administration
 Arkiv SkaberTypeNavnFraTilAntal SiderIndtastede navneKomplet indtastetIndtast kilde
1
Page size:
 69 items in 1 pages
Regnskaber 1433-1559Fortegnelse over regnskaber, der er ældre end 1660      
Regnskaber 1433-1559Falsterbo toldregnskab      
Regnskaber 1433-1559Toldregnskaber for Ålborg og Rødby      
Regnskaber 1433-1559Helsingør bys sisebog      
Regnskaber 1433-1559Kammermester Christoffer Parsbergs regnskaber1 1     
Regnskaber 1433-1559Kongens hofholdningsregnskaber1 2     
Regnskaber 1433-1559Kongens fadebursregnskaber10 16     
Regnskaber 1433-1559Regnskabsbog for dronning Christines hofudgifter10 17     
Regnskaber 1433-1559Hofholdnings- med flere regnskaber10 18     
Regnskaber 1433-1559Regnskabsoptegnelser, regninger, kvitteringer m.m. fra Frederik I's tid10 19     
Regnskaber 1433-1559Kongens omslagsregnskaber10 20     
Regnskaber 1433-1559Fortegnelser over indkrævede klokker11 21     
Regnskaber 1433-1559Regnskabsbog for skriveren på Biskopsgården i Odense11 22     
Regnskaber 1433-1559Fortegnelser over formuende mænd i Try og Holbo herreder og flere steder fra Christian II's tid11 23     
Regnskaber 1433-1559Adskillige stykker kongelige indtægtsregnskaber fra Christian II's og Frederik I's tid12 24     
Regnskaber 1433-1559Lunde ærkebiskops regnskaber12 27     
Regnskaber 1433-1559Udaterede regnskabsbilag m.m., overvejende fra Frederik I's eller Christian III's tid13 28     
Regnskaber 1433-1559Regnskaber gengivne i Danske Magazin, 4. række, bind 313 29     
Regnskaber 1433-1559Kvittanser, anvisninger, breve og lignende, gengivne i Danske Magazin, 4. række, bind 314 30     
Regnskaber 1433-1559Kvittanser, anvisninger, breve og lignende, gengivne i Danske Magazin, 4. række, bind 314 31     
Regnskaber 1433-1559Kvittanser, anvisninger, breve og lignende, gengivne i Danske Magazin, 4. række, bind 314 31     
Regnskaber 1433-1559Kvittanser, anvisninger, breve og lignende, gengivne i Danske Magazin, 4. række, bind 315 32     
Regnskaber 1433-1559Kvittanser, anvisninger, breve og lignende, gengivne i Danske Magazin, 4. række, bind 315 32     
Regnskaber 1433-1559Ribe og Kolding toldregnskaber1501 - 1510     
Regnskaber 1433-1559Rentemesterregnskaber1546 Jørgen Pedersen Rentemesterregnskab 20 41     
Regnskaber 1433-1559Rentemesterregnskaber1551 Ej oplyst Brudstykker af ekstrakter 21 43     
Regnskaber 1433-1559Rentemesterregnskaber1551 Ej oplyst Rentemesterregnskab 21 42     
Regnskaber 1433-1559Rentemesterregnskaber1554 Eskil Oxe 22 44     
Regnskaber 1433-1559Rentemesterregnskaber1556 Eskil Oxe 22 45     
Regnskaber 1433-1559Rentemesterregnskaber1557 Eskil Oxe 23 46     
Regnskaber 1433-1559Mindre regnskaber, kvittanser, breve m.m., ikke gengivne i Danske Magazin, 4. række, bind 316 33     
Regnskaber 1433-1559Omslagsregnskaber og omslagsregistre m.m. fra Christian III's tid16 34     
Regnskaber 1433-1559Omslagsregnskaber og omslagsregistre m.m. fra Christian III's tid16 34     
Regnskaber 1433-1559Kvitteringer m.m. til Henrik Schulte og Carsten Grip17 35     
Regnskaber 1433-1559Regnskaber og andre dokumenter vedrørende prinsesse Annas bryllup18 36     
Regnskaber 1433-1559Verzeichnüss der empfangenen vnd außgelegten Gelder vff dem Zuge nacher Meißen18 37     
Regnskaber 1433-1559Regnskaber vedrørende hertug Magnus18 38     
Regnskaber 1433-1559Gesandtskabs- og rejseregnskaber fra Christian III's tid19 39     
Regnskaber 1433-1559Regnskaber vedrørende kong Hans2 3     
Regnskaber 1433-1559Regnskaber vedrørende lensvæsen før 15132 4     
Regnskaber 1433-1559Regnskaber vedrørende lensvæsen før 15132 5     
Regnskaber 1433-1559Geverd Schenkes kvitteringer for betalte fordringer m.m. samme sag vedrørende20 40     
Regnskaber 1433-1559Bilag til rentemesterregnskaber fra Christian III's tid24 47     
Regnskaber 1433-1559Bilag til rentemesterregnskaber fra Christian III's tid24 47     
Regnskaber 1433-1559Møntmesterregnskaber25 48     
Regnskaber 1433-1559Regnskaber over stiftsgodset på Sjælland, Fyn, Falster og i Jylland26 49     
Regnskaber 1433-1559Inventarier på bispegårde26 50     
Regnskaber 1433-1559Koldinghus Lens regnskab28 52     
Regnskaber 1433-1559Riberhus Lens regnskab28 53     
Regnskaber 1433-1559Hald Lens regnskab29 54     
Regnskaber 1433-1559Hald Lens regnskab29 55     
Regnskaber 1433-1559Hald Lens regnskab29 55     
Regnskaber 1433-1559Malmøhus Lens regnskaber30 56     
Regnskaber 1433-1559Restans-register på 1 daler-skatten af Lugude og Sønderåsbo herreder31 57     
Regnskaber 1433-1559Varberg Len: Register på sagefald og gårdfæstning af Himle Herred31 58     
Regnskaber 1433-1559Inventarier på Abrahamstrup, Kalundborg og Krogen31 59     
Regnskaber 1433-1559Mandtalsregister for landeskatten af Krogens Len31 60     
Regnskaber 1433-1559Roskildegård Lens regnskab32 61     
Regnskaber 1433-1559Roskildegård Lens regnskab33 62     
Regnskaber 1433-1559Århusgård Lens regnskab34 64     
Regnskaber 1433-1559Stege Lens regnskab34 65     
Regnskaber 1433-1559Told- og byfogedregnskaber fra Christian III's tid36 70     
Regnskaber 1433-1559Dronningens skrivers regnskabsbøger4 7     
Regnskaber 1433-1559Dronningens skrivers regnskabsbøger4 7     
Regnskaber 1433-1559Regnskaber for Roskilde domkirke og kapitel5 11     
Regnskaber 1433-1559Christian II's og Frederik I's aktive og passive gæld5 12     
Regnskaber 1433-1559Regnskaber fra Gulland5 8     
Regnskaber 1433-1559Adskillige stykker kongelige indtægtsregnskaber fra Christian II's og Frederik I's tid7 13     
Regnskaber 1433-1559Reghenskaff oc rede paa then landthelp7 14     
Slægtsforskning i Frederiksborg? Danish Family Search har det hele. Kirkebøger, Folketællinger, Søge maskine, Statistikker, Familie lister og kort over Frederiksborg - Det hele er her slægtsforskning, slægtstræ, slægtsforskning danmark, min slægt, slægtstræsprogram, danske amter, amt oversigt, genealogisk forum, genealogisk forskning, genealogisk søgning, Frederiksborg, Frederiksborg genealogi, Frederiksborg søgning, Frederiksborg genealogisk forskning