Ikke logget ind
Lægdsruller
 UdskrivningskredsLaegdsrullerIndtastede poster
 66290
1948175
2434171
3421144
460891
56991349
650
760827
Lægdsruller er fortegnelser over mænd, der kunne udskrives til militærtjeneste. Ordet lægd stammer fra det danske ord sammenlægning, og har siden begyndelsen af 1600-tallet været brugt som betegnelsen for det antal gårde, som i fællesskab skulle stille mindst én soldat. Da landmilitsen blev oprettet i 1701 blev landet inddelt i lægder af 20 tønder hartkorn. Hvert lægd skulle som udgangspunkt stille én soldat til rådighed.

I 1788 blev landet inddelt i 1656 lægder. I provinsen blev hvert lægd for det meste identisk med et sogn. Fra 1843 blev det i byerne identisk med købstæderne. Lægderne fik deres egne numre indenfor hvert amt. Værnepligtige blev nu udskrevet ud fra lægdets folkemængde og ikke lægdets antal hartkorn.

I 1869 indførtes i stedet 6 udskrivningskredse og i 1920 kom 7. udskrivningsdistrikt (Sønderjylland) til.

Læs mere om lægdsruller på Statens Arkiver web sider:
Udskrivningskredse
Top 10 indtastere
af lægdsruller
Lene Thomsen
1.497
Henry Ammitzbøll
425
Inge Laustsen
300
Inge Mardal
214
Karin Olesen
89
Pia Sørensen
87
Billy Sørensen
34
Birthe Mylius Grønvold Kroman
30
Hanne Brogaard Jensen
21
Ejner Stutemeyer
19